Komunikat Prokuratora Rejonowego w Człuchowie – PO IV WOS 0610.11.2017

Slupsk, 8 Februar 2017r.

PO IV WOS 0610.11.2017

Mitteilung Nr. 11/2017

(dot. kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości)

Auf 13 stycznia 2017r. Prokurator Rejonowy w Człuchowie skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko Łukaszowi S. Wie etabliert, auf 28 Oktober 2016. w Człuchowie na Alei Jana Pawła II wymieniony kierował samochodem osobowym znajdując się w stanie nietrzeźwości.

Po przedstawieniu mu zarzutu o czyn z art. 178a§1kk Łukasz S. wyraził chęć dobrowolnego poddania się karze 1 roku ograniczenia wolności, wykonania nieodpłatnej pracy w wymiarze 30 godzin w stosunku miesięcznym , orzeczenia zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów na okres 4 lat i orzeczenie świadczenia pieniężnego w kwocie 5000zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Wcześniej, 5 stycznia 2017r. Prokurator Rejonowy w Człuchowie skierował do sądu akt oskarżenia w podobnej sprawie. Gegründet, jung 13 listopada 2016r. Marek Ż. na drodze Sąpolno-Kiełpin kierował samochodem terenowym znajdując się w stanie nietrzeźwości. Jednak czynu tego dopuścił się w warunkach recydywy, bowiem wcześniej był już skazany za jazdę po pijanemu.

W tym przypadku prokurator również złożył do sądu wniosek o orzeczenie kary bez przeprowadzenia rozprawy. Staatsanwältin, za zgodą oskarżonego wniósł o wymierzeniu mu kary 1 roku i 2 Monate Haft, orzeczenie dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów , orzeczenia świadczenia pieniężnego w kwocie 10000zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Bezirksstaatsanwaltschaft

w Człuchowie

Thomas Klukas