Komunikat Prokuratora Rejonowego w Człuchowie – PO IV WOS 0610.76.2017

Słupsk,  31  października   2017r.

PO IV WOS 0610. 76 .2017

 

Komunikat nr 76 /17

(dot. sprawy przywłaszczenia portfela)

W dniu 24 października 2017r. Prokurator Rejonowy w Człuchowie skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko Katarzynie Ż. Oskarżonej  o przywłaszczenie w dniu 29 września w markecie „Netto” w Człuchowie portfela z zawartością pieniędzy w łącznej kwocie 734 zł na szkodę Izabeli B. , t.j. o czyn z art. 278 §1 kk.

Podejrzana dobrowolnie poddała się karze , dlatego też wniesiono o orzeczenie kary 10 miesięcy ograniczenia wolności ze zobowiązaniem do wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin miesięcznie oraz zobowiązanie do naprawienia szkody bez przeprowadzenia rozprawy.

 

 

Prokurator Rejonowy w Człuchowie

Tomasz Klukowski