Komunikat Prokuratora Rejonowego w Człuchowie – PO IV WOS 0610.84.2017

Slupsk, 29 November 2017r.

 

PO IV WOS 0610. 84 .2017

 

Mitteilung Nr. 84 /17
(dot. czynności seksualnych wobec nieletniej)

 

Auf 24 November 2017r. Prokurator Rejonowy w Człuchowie skierował do Sądu Rejonowego w Człuchowie wniosek o tymczasowe aresztowanie przeciwko Jackowi Dz. vorgeworfen wird,, że w okresie o 1 Juni 2013. von 15 lipca 2015r. w Człuchowie, w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, wielokrotnie dopuszczał się wobec Agnieszki S., która nie miała wówczas ukończonych 15 Jahr, czynności seksualnych polegających na jej rozbieraniu, dotykaniu jej piersi i narządów płciowych, oraz obnażaniu się w jej obecności, a także jeden raz doprowadził ją do wykonywania czynności seksualnej polegającej na dotykaniu jego narządów płciowych oraz w okresie od 1 Juni 2016. von 31 August 2016. w Człuchowie, w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, co najmniej dwukrotnie dopuścił się wobec Sandry W. i Wiktorii K., które nie miały wówczas ukończonych 15 Jahr, czynności seksualnych polegających na obnażaniu się w obecności wymienionych , tj. o przestępstwa z art. 200§1 kk w zw. Artikel. 12 kk.

Podejrzany nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 Monat. Podejrzanemu grozi kara do 12 Jahren Haft verurteilt.

außerdem, auf 20 November 2017r. Prokurator Rejonowy w Człuchowie skierował do Sądu Rejonowego w Człuchowie akt oskarżenia przeciwko Piotrowi K. vorgeworfen wird,, że w okresie od września 1996r. von 26 Juli 2017,,pl,Bezirksstaatsanwaltschaft in Chojnice suchen Wojciech Sokol Angelegenheit PR,,pl,Juli 2017,,pl,Bezirksstaatsanwaltschaft in Chojnice suchen Wojciech Sokol Angelegenheit PR,,pl. w miejscowości Wyczechy, gm. Schwarz, Provinz. Pomorskiego poprzez wielokrotne wszczynanie awantur domowych, a w ich trakcie popychanie i szarpanie pokrzywdzonej, a także nazywanie jej słowami powszechnie uznanymi za obelżywe, grożenie uderzeniem pogrzebaczem w głowę oraz spaleniem domu, znęcał się fizycznie i psychicznie nad swoją matką Zofią K., tj. ein Verbrechen nach Artikel. 207§ 1 kk.

Podejrzanemu grozi za ten czyn kara do 5 Jahren Haft verurteilt.

Bezirksstaatsanwaltschaft Czluchow
Thomas Klukas