Komunikat Prokuratora Rejonowego w Miastku – PO IV WOS 0610.14.2019

Miastko, dnia 24 maja 2019r.

PO IV WOS 0610.14.2019

Komunikat Prokuratora Rejonowego w Miastku nr 14 /19

(dotyczy kary 5 lat pozbawienia wolności dla nietrzeźwego kierującego)

 

Prokurator Rejonowy w Miastku nadzorował dochodzenie przeciwko 54-letniemu Jarosławowi F. podejrzanemu o to, że 2-krotnie kierował samochodem znajdując się w stanie nietrzeźwości. Zdarzenia te miały miejsce w lutym i kwietniu 2019r.

Ustalono, że oskarżony kierował samochodem w stanie nietrzeźwości w dniu 23 lutego 2019r. U w/w stwierdzono wtedy w wydychanym powietrzu podczas pierwszego badania 0,90 mg/l alkoholu, co odpowiada 1,89 promila alkoholu we krwi. W kolejnych badaniach stężenie to rosło, aż do wartości 1,51 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, co odpowiada 3,17 promila alkoholu we krwi. Oznacza to, że oskarżony wypił znaczną ilość alkoholu bezpośrednio przed rozpoczęciem jazdy. Oskarżony wówczas poruszał się po drodze publicznej w sposób niekontrolowany, co skutkowało tym, że inny uczestnik ruchu udał się za nim w pościg i powiadomił policję. W czasie toczącego się przeciwko Jarosławowi F. postępowania ponownie kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości, co miało miejsce w dniu 04 kwietnia 2019r. Wówczas został on zatrzymany przez policję, a następnie na wniosek Prokuratora Rejonowego w Miastku tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy.

Wyrokiem z dnia 20 maja 2019r. Sąd Rejonowy w Miastku za w/w czyny wymierzył oskarżonemu karę łączną 5 lat pozbawienia wolności. Sąd orzekł w stosunku do w/w również dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych oraz świadczenie pieniężne w łącznej wysokości 20 000 zł.

Obecny na rozprawie prokurator wnioskował o orzeczenie wobec oskarżonego kary łącznej 5 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Sąd podzielił argumentację prokuratora, co do konieczności długoletniej izolacji oskarżonego w warunkach więziennych. Wskazać należy, że oskarżony uprzednio był 4-krotnie karany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości, w tym również za tego rodzaju czyn odbywał karę pozbawienia wolności. W niniejszej sprawie odpowiadał w warunkach recydywy.

Jest to prawdopodobnie najsurowszy wyrok skazujący wydany w stosunku do nietrzeźwego kierującego w historii Sądu Rejonowego w Miastku.

Powyższy wyrok jest nieprawomocny. Oskarżonemu przysługuje prawo wniesienia apelacji od tego wyroku do Sądu Okręgowego w Słupsku.

 

Zastępca Prokuratora Rejonowego

Oskar Krzyżanowski