Komunikat Prokuratora Rejonowego w Miastku – PO IV WOS 0610.14.2019

Miastko, of 24 maja 2019r.

PO IV WOS 0610.14.2019

Announcement of the District Prosecutor in Miastko no,,pl,it concerns a penalty,,pl,years of imprisonment for a drunk driver,,pl,The District Prosecutor in Miastko supervised the investigation against 54-year-old Jarosław F,,pl,that he managed the car twice while being in a state of intoxication,,pl,These events took place in February and April 2019,,pl,that the accused managed the car in a state of intoxication on the day,,pl,The above mentioned was then in the exhaled breath during the first examination,,pl,mg / l alcohol,,hr,which suits,,pl,promille of alcohol in the blood,,pl 14 /19

(dotyczy kary 5 lat pozbawienia wolności dla nietrzeźwego kierującego)

 

Prokurator Rejonowy w Miastku nadzorował dochodzenie przeciwko 54-letniemu Jarosławowi F. is suspected of, że 2-krotnie kierował samochodem znajdując się w stanie nietrzeźwości. Zdarzenia te miały miejsce w lutym i kwietniu 2019r.

Established, że oskarżony kierował samochodem w stanie nietrzeźwości w dniu 23 lutego 2019r. U w/w stwierdzono wtedy w wydychanym powietrzu podczas pierwszego badania 0,90 mg/l alkoholu, co odpowiada 1,89 promila alkoholu we krwi. In subsequent tests, this concentration increased,,pl,up to value,,pl,mg / l alcohol in the exhaled breath,,pl,Means,,pl,that the accused drank a significant amount of alcohol immediately before driving,,pl,The accused then moved on the public road in an uncontrolled way,,pl,which resulted in this,,pl,that another participant in the movement followed him in the pursuit and informed the police,,pl,During the fight against Jarosław F,,pl,proceeded to drive the vehicle again in a state of intoxication,,pl,what happened on,,pl, aż do wartości 1,51 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, co odpowiada 3,17 promila alkoholu we krwi. Oznacza to, że oskarżony wypił znaczną ilość alkoholu bezpośrednio przed rozpoczęciem jazdy. Oskarżony wówczas poruszał się po drodze publicznej w sposób niekontrolowany, co skutkowało tym, że inny uczestnik ruchu udał się za nim w pościg i powiadomił policję. W czasie toczącego się przeciwko Jarosławowi F. postępowania ponownie kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości, co miało miejsce w dniu 04 kwietnia 2019r. Then he was stopped by the police,,pl,and then, at the request of the District Prosecutor in Miastko, he was detained for a period of time,,pl,By the verdict of,,pl,District Court in Miastko for the abovementioned measures imposed a joint penalty on the accused,,pl,The court ruled against the abovementioned lifetime ban on all motor vehicles and a cash payment in the total amount of PLN 20,000,,pl,The prosecutor present at the hearing requested a ruling against the accused joint penalty,,pl,The court shared the prosecutor's arguments,,pl, a następnie na wniosek Prokuratora Rejonowego w Miastku tymczasowo aresztowany na okres 3 months.

Wyrokiem z dnia 20 maja 2019r. Sąd Rejonowy w Miastku za w/w czyny wymierzył oskarżonemu karę łączną 5 years imprisonment. Sąd orzekł w stosunku do w/w również dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych oraz świadczenie pieniężne w łącznej wysokości 20 000 zł.

Obecny na rozprawie prokurator wnioskował o orzeczenie wobec oskarżonego kary łącznej 5 years 6 months imprisonment. Sąd podzielił argumentację prokuratora, as to the need for long-term isolation of the accused in prison conditions,,pl,Point out,,pl,that the accused previously was punished four times for driving a motor vehicle in a state of intoxication,,pl,including for this type of act he served a prison sentence,,pl,In the present case, he responded in terms of recidivism,,pl,This is probably the most severe conviction handed down in relation to the intoxicated director in the history of the District Court in Miastko,,pl,The above judgment is not final,,pl. Wskazać należy, że oskarżony uprzednio był 4-krotnie karany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości, w tym również za tego rodzaju czyn odbywał karę pozbawienia wolności. W niniejszej sprawie odpowiadał w warunkach recydywy.

Jest to prawdopodobnie najsurowszy wyrok skazujący wydany w stosunku do nietrzeźwego kierującego w historii Sądu Rejonowego w Miastku.

Powyższy wyrok jest nieprawomocny. The accused has the right to appeal against this judgment to the District Court in Słupsk,,pl,Statement of the District Prosecutor in Miastko - PO IV WOS,,pl.

 

Deputy District Attorney

Oskar Krzyżanowski