Komunikat Prokuratora Rejonowego w Miastku – PO IV WOS 0610.14.2019

Мястко, из 24 maja 2019r.

PO IV WOS 0610.14.2019

Komunikat Prokuratora Rejonowego w Miastku nr 14 /19

(dotyczy kary 5 годы лишения свободы для пьяного водителя,,pl,Районный прокурор в Мястко курировал расследование в отношении 54-летнего Ярослава Ф.,,pl,что он дважды управлял машиной, находясь в нетрезвом состоянии,,pl,Эти события произошли в феврале и апреле 2019 года.,,pl,что обвиняемый управлял автомобилем в нетрезвом состоянии в день,,pl,Вышеупомянутое было тогда в выдохе во время первого осмотра,,pl,мг / л спирта,,hr,который подходит,,pl,промилле алкоголя в крови,,pl,В последующих испытаниях эта концентрация увеличилась,,pl,до значения,,pl)

 

Prokurator Rejonowy w Miastku nadzorował dochodzenie przeciwko 54-letniemu Jarosławowi F. подозревается в, że 2-krotnie kierował samochodem znajdując się w stanie nietrzeźwości. Zdarzenia te miały miejsce w lutym i kwietniu 2019r.

Было установлено,, że oskarżony kierował samochodem w stanie nietrzeźwości w dniu 23 lutego 2019r. U w/w stwierdzono wtedy w wydychanym powietrzu podczas pierwszego badania 0,90 mg/l alkoholu, co odpowiada 1,89 promila alkoholu we krwi. W kolejnych badaniach stężenie to rosło, aż do wartości 1,51 мг / л алкоголя в выдыхаемом воздухе,,pl,Значит,,pl,что обвиняемый выпил значительное количество алкоголя непосредственно перед вождением,,pl,Затем обвиняемый неконтролируемым образом двигался по дороге общего пользования.,,pl,что привело к этому,,pl,что другой участник движения последовал за ним в погоне и сообщил полиции,,pl,Во время боя с Ярославом Ф,,pl,продолжил вести автомобиль снова в нетрезвом состоянии,,pl,что случилось на,,pl,Затем он был остановлен полицией,,pl, co odpowiada 3,17 promila alkoholu we krwi. Oznacza to, że oskarżony wypił znaczną ilość alkoholu bezpośrednio przed rozpoczęciem jazdy. Oskarżony wówczas poruszał się po drodze publicznej w sposób niekontrolowany, co skutkowało tym, że inny uczestnik ruchu udał się za nim w pościg i powiadomił policję. W czasie toczącego się przeciwko Jarosławowi F. postępowania ponownie kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości, co miało miejsce w dniu 04 kwietnia 2019r. Wówczas został on zatrzymany przez policję, и затем, по просьбе районного прокурора в Мястко, он был задержан на срок,,pl,По приговору,,pl,Районный суд в Мястко за вышеуказанные меры наложил совместное наказание на обвиняемого,,pl,Суд вынес решение против вышеупомянутого пожизненного запрета на все автотранспортные средства и выплаты наличными на общую сумму 20 000 злотых,,pl,Присутствовавший в судебном заседании прокурор потребовал постановления в отношении обвиняемого в отношении совместного наказания,,pl,Суд разделил доводы прокурора,,pl 3 месяцев.

Wyrokiem z dnia 20 maja 2019r. Sąd Rejonowy w Miastku za w/w czyny wymierzył oskarżonemu karę łączną 5 годам лишения свободы. Sąd orzekł w stosunku do w/w również dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych oraz świadczenie pieniężne w łącznej wysokości 20 000 zł.

Obecny na rozprawie prokurator wnioskował o orzeczenie wobec oskarżonego kary łącznej 5 лет 6 месяцам лишения свободы. Sąd podzielił argumentację prokuratora, относительно необходимости долгосрочной изоляции обвиняемых в условиях содержания под стражей,,pl,Указать,,pl,что ранее обвиняемый был наказан четыре раза за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии,,pl,в том числе за этот тип деяния он отбывал тюремный срок,,pl,В настоящем деле он ответил с точки зрения рецидивизма,,pl,Это, вероятно, самое суровое осуждение в отношении опьяненного директора в истории районного суда в Мястко,,pl,Приведенное выше решение не является окончательным,,pl. Wskazać należy, że oskarżony uprzednio był 4-krotnie karany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości, w tym również za tego rodzaju czyn odbywał karę pozbawienia wolności. W niniejszej sprawie odpowiadał w warunkach recydywy.

Jest to prawdopodobnie najsurowszy wyrok skazujący wydany w stosunku do nietrzeźwego kierującego w historii Sądu Rejonowego w Miastku.

Powyższy wyrok jest nieprawomocny. Oskarżonemu przysługuje prawo wniesienia apelacji od tego wyroku do Sądu Okręgowego w Słupsku.

 

Заместитель окружного прокурора

Oskar Krzyżanowski