Komunikat Prokuratora Rejonowego w Miastku – PO IV WOS 0610.56.2018

Miastko, dnia 18 października 2018r.

PO IV WOS 0610.56.2018
PR 0610.4.2018

Komunikat nr 56/18
Prokuratora Rejonowego w Miastku
(dotyczy skutecznej apelacji prokuratora w sprawie kierowania pod wpływem alkoholu przez sędziego Sądu Okręgowego w Toruniu)

 

W Prokuraturze Rejonowej w Miastku prowadzone było postępowanie przeciwko sędziemu Sądu Okręgowego w Toruniu Mirosławowi W. o popełnienie przestępstwa z art. 178a § 1 kk, to jest kierowania samochodem w stanie nietrzeźwości na terenie Torunia w dniu 23 grudnia 2015r.

Wyrokiem z dnia 01 lutego 2018r. Sąd Rejonowy w Sierpcu uznał oskarżonego za winnego popełnienia zarzucanego mu przestępstwa i za czyn ten wymierzył mu karę grzywny w wysokości 100 stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 30 zł. Wobec oskarżonego sąd orzekł również zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 3 lat oraz świadczenie pieniężne w wysokości 5000 zł.

Z powyższym wyrokiem nie zgodził się Prokurator Rejonowy w Miastku zaskarżając go na niekorzyść oskarżonego w części dotyczącej orzeczenia o karze.

Apelacja prokuratora została rozpoznana przez Sąd Okręgowy w Płocku w dniu 17 października 2018 r. i w wyniku jej rozpoznania Sąd Okręgowy w Płocku podzielił argumentację prokuratora i zwiększył wymiar orzeczonej wobec oskarżonego kary grzywny do 100 stawek dziennych przy ustaleniu wysokości jednej stawki dziennej na kwotę 100 zł oraz orzekł świadczenie pieniężne w wysokości 10 000 zł.

W pozostałym zakresie wyrok został utrzymany w mocy.

Zastępca Prokuratora Rejonowego

Oskar Krzyżanowski