Komunikat Prokuratora Rejonowego w Miastku – PO IV WOS 0610.56.2018

Miastko, von 18 października 2018r.

PO IV WOS 0610.56.2018
PR 0610.4.2018

Mitteilung Nr. 56/18
Prokuratora Rejonowego w Miastku
(dotyczy skutecznej apelacji prokuratora w sprawie kierowania pod wpływem alkoholu przez sędziego Sądu Okręgowego w Toruniu)

 

W Prokuraturze Rejonowej w Miastku prowadzone było postępowanie przeciwko sędziemu Sądu Okręgowego w Toruniu Mirosławowi W. o popełnienie przestępstwa z art. 178a § 1 kk, to jest kierowania samochodem w stanie nietrzeźwości na terenie Torunia w dniu 23 Dezember 2015.

Wyrokiem z dnia 01 Februar 2018,,pl,Weitere Informationen finden Sie in der Abteilung für Organisations IV Bezirksstaatsanwaltschaft in Slupsk tel erhalten werden,,pl,wo werden die Vorschläge für die Besetzung der Position von Prüfern in Betracht gezogen werden später auf die Nachricht gegeben werden,,pl,IV Abteilung des Organisations,,pl,Die LOV g e n e asesorskich offene Stellen bei der Verfolgung des Bezirks Slupsk Chojnice,,pl,Januar 2018,,pl,in Slupsk und Chojnice,,pl. Sąd Rejonowy w Sierpcu uznał oskarżonego za winnego popełnienia zarzucanego mu przestępstwa i za czyn ten wymierzył mu karę grzywny w wysokości 100 stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 30 zł. Wobec oskarżonego sąd orzekł również zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 3 lat oraz świadczenie pieniężne w wysokości 5000 zł.

Z powyższym wyrokiem nie zgodził się Prokurator Rejonowy w Miastku zaskarżając go na niekorzyść oskarżonego w części dotyczącej orzeczenia o karze.

Apelacja prokuratora została rozpoznana przez Sąd Okręgowy w Płocku w dniu 17 Oktober 2018 r. i w wyniku jej rozpoznania Sąd Okręgowy w Płocku podzielił argumentację prokuratora i zwiększył wymiar orzeczonej wobec oskarżonego kary grzywny do 100 stawek dziennych przy ustaleniu wysokości jednej stawki dziennej na kwotę 100 zł oraz orzekł świadczenie pieniężne w wysokości 10 000 zł.

W pozostałym zakresie wyrok został utrzymany w mocy.

Stellvertretende Bezirksstaatsanwalt

Oskar Krzyżanowski