Komunikat Rzecznika Prasowego – 3009-4. 0610.2.2021

Slupsk, von 01 Oktober 2021 r.

3009-4. 0610.2.2021

Mitteilung Nr. 24/2021

(dotyczy tragedii w Suszku)

W związku z tragedią w Suszku, auf 31 grudniu 2019r. Prokuratura Okręgowa w Słupsku skierowała do sądu akt oskarżenia p-ko Andrzejowi N., Włodzimierzowi D. oraz Mateuszowi I.

Po przeprowadzeniu przewodu sądowego w tej sprawie, Sąd dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi w dniu 23 czerwcu 2021r. wydał wyrok, na mocy którego uniewinnił Włodzimierza D. oraz Mateusza I. od popełnienia zarzucanych im czynów, natomiast postępowanie wobec Andrzeja N. w związku z przypisanym mu przestępstwem warunkowo umorzył na okres 1 Jahr

Z wyrokiem Sądu w zakresie uniewinnienia Włodzimierza D. oraz Mateusza I., a także w zakresie warunkowego umorzenia postępowania wobec Andrzeja N. nie zgodziła się tutejsza Prokuratura, która w tym zakresie wniosła do Sądu Okręgowego w Łodzi apelację.

W apelacji tej podniesiono liczne błędy proceduralne oraz błędy w ustaleniach faktycznych, które miały wpływ na treść zapadłego wyroku. M.in. w wywiedzionej apelacji zarzucono, iż Sąd I instancji pomimo wniosku prokuratora zaniechał bezpośredniego przesłuchania na rozprawie blisko 250 świadków.

Prokuratura Okręgowa w Słupsku wnosząc niniejszą apelację domaga się uchylenia zaskarżonego wyroku w zakresie Włodzimierza D. oraz Mateusza I. i skierowanie sprawy w tym przedmiocie do ponownego rozpoznania, natomiast w zakresie Andrzeja N. domaga się jego skazania na karę 6 m-cy pozbawienia wolności z warunkowym jej zawieszeniem na okres próby 2 lat wraz m.in. z orzeczeniem o zakazie zajmowania stanowisk kierowniczych związanych z zarządzaniem kryzysowym na okres 3 lat oraz nakazem zapłaty świadczenia pieniężnego na rzez Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym w kwocie 20 000 PLN.

Dla przypomnienia, Andrzej N. został oskarżony o popełnienie przestępstwa niedopełnienia obowiązków służbowych poprzez nie przekazanie w okresie bezpośrednio poprzedzającym zaistniałe załamanie pogodowe alertu pogodowego dla powiatu chojnickiego o nadchodzącej nawałnicy na niższy szczebel zarządzania kryzysowego, Diese Warnung wurde ihm zuvor vom Landeszentrum für Krisenbewältigung in Danzig gegeben,,pl,Andrzej N,,pl,und dann legte er Erklärungen gemäß dem in der Sache dargelegten tatsächlichen Sachverhalt vor,,pl,Sommer, dann pensionierter Direktor der Abteilung für Sicherheits- und Krisenmanagement des Poviat Starosty in Chojnice,,pl,zu den Pflichten davon, unter anderem,,pl,Es war dann notwendig, auf die untere Managementebene der Wetterwarnungen zu wechseln,,pl,Andrzej N,,pl.

Andrzej N. to emerytowany już ówczesny Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Chojnicach, do obowiązków którego m.in. należało przekazywanie na niższy szczebel zarządzania alertów pogodowych.

Włodzimierz D. oraz Mateusz I. zostali natomiast oskarżeni o popełnienia przestępstwa umyślnego narażenia uczestników obozu harcerskiego na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz doprowadzenia do nieumyślnego spowodowania śmierci dwóch harcerek i nieumyślnego spowodowania różnego rodzaju obrażeń ciała u kolejnych kilkudziesięciu harcerzy. Przedstawione Włodzimierzowi D. oraz Mateuszowi I zarzuty popełnienia przestępstwa wiążą się z niewłaściwą organizacją obozu harcerskiego, einschließlich einer nicht ordnungsgemäß durchgeführten Evakuierung während eines Sturms,,pl,Włodzimierz D,,pl,Während der Tragödie des Pfadfinderlagers war er stellvertretender Kommandeur des Lagers,,pl,und weigerte sich dann, Fragen zu erklären und zu beantworten,,pl,Włodzimierz D,,pl,für die Begehung der mit ihm begangenen Straftat kann er mit Haftstrafen rechnen,,pl,im vorliegenden Fall vor einem Monat,,pl,eine andere Person,,pl,das ist Andrzej N,,pl.

Podczas tragedii Mateusz I. pełnił funkcję komendanta obozu harcerskiego, a Włodzimierz D. funkcję zastępcy komendanta tego obozu.

W toku postępowania sądowego Andrzej N. przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa, natomiast Włodzimierz D. oraz Mateusz I. do popełnienia zarzucanych im przestępstw się nie przyznawali.

Andrzejowi N. za popełnienie zarzucanego mu przestępstwa grozi kara pozbawienia wolności do lat 3, natomiast Włodzimierzowi D. oraz Mateuszowi I. kara pozbawienia wolności od 3 m-cy do lat 5.

Sprecher

Staatsanwaltschaft am Amtsgericht in Slupsk

Paweł Wnuk