Komunikat Rzecznika Prasowego – 3009-4. 0610.2.2021

Slupsk, of 01 October 2021 r.

3009-4. 0610.2.2021

Communication No. 24/2021

(dotyczy tragedii w Suszku)

W związku z tragedią w Suszku, on 31 grudniu 2019r. Prokuratura Okręgowa w Słupsku skierowała do sądu akt oskarżenia p-ko Andrzejowi N., Włodzimierzowi D. oraz Mateuszowi I.

Po przeprowadzeniu przewodu sądowego w tej sprawie, Sąd dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi w dniu 23 czerwcu 2021r. wydał wyrok, na mocy którego uniewinnił Włodzimierza D. oraz Mateusza I. od popełnienia zarzucanych im czynów, natomiast postępowanie wobec Andrzeja N. w związku z przypisanym mu przestępstwem warunkowo umorzył na okres 1 years

Z wyrokiem Sądu w zakresie uniewinnienia Włodzimierza D. oraz Mateusza I., a także w zakresie warunkowego umorzenia postępowania wobec Andrzeja N. nie zgodziła się tutejsza Prokuratura, która w tym zakresie wniosła do Sądu Okręgowego w Łodzi apelację.

W apelacji tej podniesiono liczne błędy proceduralne oraz błędy w ustaleniach faktycznych, które miały wpływ na treść zapadłego wyroku. M.in. w wywiedzionej apelacji zarzucono, iż Sąd I instancji pomimo wniosku prokuratora zaniechał bezpośredniego przesłuchania na rozprawie blisko 250 świadków.

Prokuratura Okręgowa w Słupsku wnosząc niniejszą apelację domaga się uchylenia zaskarżonego wyroku w zakresie Włodzimierza D. oraz Mateusza I. i skierowanie sprawy w tym przedmiocie do ponownego rozpoznania, natomiast w zakresie Andrzeja N. domaga się jego skazania na karę 6 m-cy pozbawienia wolności z warunkowym jej zawieszeniem na okres próby 2 lat wraz m.in. z orzeczeniem o zakazie zajmowania stanowisk kierowniczych związanych z zarządzaniem kryzysowym na okres 3 lat oraz nakazem zapłaty świadczenia pieniężnego na rzez Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym w kwocie 20 000 PLN.

Dla przypomnienia, Andrzej N. został oskarżony o popełnienie przestępstwa niedopełnienia obowiązków służbowych poprzez nie przekazanie w okresie bezpośrednio poprzedzającym zaistniałe załamanie pogodowe alertu pogodowego dla powiatu chojnickiego o nadchodzącej nawałnicy na niższy szczebel zarządzania kryzysowego, który to alert został mu wcześniej przekazany z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gdańsku.

Andrzej N. to emerytowany już ówczesny Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Chojnicach, do obowiązków którego m.in. należało przekazywanie na niższy szczebel zarządzania alertów pogodowych.

Włodzimierz D. oraz Mateusz I. zostali natomiast oskarżeni o popełnienia przestępstwa umyślnego narażenia uczestników obozu harcerskiego na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz doprowadzenia do nieumyślnego spowodowania śmierci dwóch harcerek i nieumyślnego spowodowania różnego rodzaju obrażeń ciała u kolejnych kilkudziesięciu harcerzy. Przedstawione Włodzimierzowi D. oraz Mateuszowi I zarzuty popełnienia przestępstwa wiążą się z niewłaściwą organizacją obozu harcerskiego, w tym z niewłaściwie przeprowadzoną akcją ewakuacyjną podczas zaistniałej nawałnicy.

Podczas tragedii Mateusz I. pełnił funkcję komendanta obozu harcerskiego, a Włodzimierz D. funkcję zastępcy komendanta tego obozu.

W toku postępowania sądowego Andrzej N. przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa, natomiast Włodzimierz D. oraz Mateusz I. do popełnienia zarzucanych im przestępstw się nie przyznawali.

Andrzejowi N. za popełnienie zarzucanego mu przestępstwa grozi kara pozbawienia wolności do lat 3, natomiast Włodzimierzowi D. oraz Mateuszowi I. kara pozbawienia wolności od 3 m-cy do lat 5.

Spokesman

District Prosecutor's Office in Slupsk

Paweł Wnuk