Komunikat Rzecznika Prasowego – PO IV WOS 0610.1.2018

Słupsk, dnia 03 stycznia 2018r.

PO IV WOS 0610.1.2018

 

Komunikat nr 1/18

(dotyczy wybicia szyb w  oknach Szkoły Podstawowej nr 1 w Człuchowie)

 

Prokuratura Rejonowa w Człuchowie skierowała do człuchowskiego Sądu akt oskarżenia przeciwko Patrykowi M., któremu zarzucono dokonanie poprzez obrzucenie kamieniami wybicia dwóch szyb w oknach Szkoły Podstawowej nr 1 w Człuchowie.

Do wybicia niniejszych szyb przez Patryka M. doszło w dniu 18 października 2017r., w wyniku czego nastąpiła szkoda w wysokości 547,35 zł; zachowanie oskarżonego zostało zakwalifikowane jako przestępstwo zniszczenia mienia o jakim mowa w art. 288 § 1 kk.

Przesłuchamy w charakterze podejrzanego Patryk M. przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa oraz wyraził wolę dobrowolnego poddania się karze.

Uwzględniając prawnie chroniony interes pokrzywdzonej Szkoły, Prokuratura Rejonowa w Człuchowie wniosła o orzeczenie przez Sąd wobec Patryka M. bez przeprowadzenia rozprawy kary 8 miesięcy ograniczenia wolności z zobowiązaniem  do wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin w stosunku miesięcznym wraz z zobowiązaniem go do naprawienia szkody w całości.

 

Rzecznik Prasowy

Prokuratury Okręgowej w Słupsku

Paweł Wnuk