Communication Spokesman – PO IV WOS 0610.1.2018

Slupsk, of 03 January 2018,,pl,day off from work per day,,pl,Catherine Wise /,,pl.

PO IV WOS 0610.1.2018

 

Communication No. 1/18

(dotyczy wybicia szyb w oknach Szkoły Podstawowej nr 1 w Człuchowie)

 

Prokuratura Rejonowa w Człuchowie skierowała do człuchowskiego Sądu akt oskarżenia przeciwko Patrykowi M., któremu zarzucono dokonanie poprzez obrzucenie kamieniami wybicia dwóch szyb w oknach Szkoły Podstawowej nr 1 w Człuchowie.

Do wybicia niniejszych szyb przez Patryka M. doszło w dniu 18 października 2017r., w wyniku czego nastąpiła szkoda w wysokości 547,35 zł; zachowanie oskarżonego zostało zakwalifikowane jako przestępstwo zniszczenia mienia o jakim mowa w art. 288 § 1 kk.

Heard as a suspect Patrick M,,pl,He admitted to committing the alleged crime and expressed its willingness to voluntarily accepting the punishment,,pl,Taking into account the legally protected interests of the injured Schools,,pl,Człuchów District Prosecutor filed a ruling by the Court to Patrick M,,pl,penalty without a hearing,,pl,month restriction of liberty with a commitment to perform unpaid work controlled for social dimension,,pl. przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa oraz wyraził wolę dobrowolnego poddania się karze.

Uwzględniając prawnie chroniony interes pokrzywdzonej Szkoły, Prokuratura Rejonowa w Człuchowie wniosła o orzeczenie przez Sąd wobec Patryka M. bez przeprowadzenia rozprawy kary 8 miesięcy ograniczenia wolności z zobowiązaniem do wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 hours on a monthly basis with a commitment to repair the damage it entirely,pl.

 

Spokesman

District Prosecutor's Office in Slupsk

Paweł Wnuk