Связь МИНИСТЕРСТВО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ – PO IV WOS 0610.1.2018

Слупск, из 03 Январь 2018,,pl,выходной день с работы в день,,pl,Кэтрин Wise /,,pl,Январь 2018,,pl,выходной день с работы в день,,pl,Кэтрин Wise /,,pl,Январь 2018,,pl,выходной день с работы в день,,pl,Кэтрин Wise /,,pl.

PO IV WOS 0610.1.2018

 

Сообщение № 1/18

(dotyczy wybicia szyb w oknach Szkoły Podstawowej nr 1 w Człuchowie)

 

Prokuratura Rejonowa w Człuchowie skierowała do człuchowskiego Sądu akt oskarżenia przeciwko Patrykowi M., któremu zarzucono dokonanie poprzez obrzucenie kamieniami wybicia dwóch szyb w oknach Szkoły Podstawowej nr 1 w Człuchowie.

Для того, чтобы разбить эти окна от Patrick M,,pl,произошло,,pl,Октябрь 2017.,,pl,в результате чего произошло повреждение в размере,,pl,поведение обвиняемого было классифицировано как преступление уничтожения имущества, о котором говорится в статье,,pl,Слышал как подозреваемый Patrick M,,pl,Он признался в совершении предполагаемого преступления, и выразил свою готовность добровольно принимать наказание,,pl,Принимая во внимание охраняемые законом интересы пострадавших школ,,pl. doszło w dniu 18 października 2017r., w wyniku czego nastąpiła szkoda w wysokości 547,35 zł; zachowanie oskarżonego zostało zakwalifikowane jako przestępstwo zniszczenia mienia o jakim mowa w art. 288 § 1 KK.

Przesłuchamy w charakterze podejrzanego Patryk M. przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa oraz wyraził wolę dobrowolnego poddania się karze.

Uwzględniając prawnie chroniony interes pokrzywdzonej Szkoły, Człuchów окружной прокурор подал постановление суда Патрик M,,pl,Штраф без слуха,,pl,месяц ограничение свободы с обязательством выполнять неоплачиваемую работу контролируемой по социальному измерению,,pl,часы на ежемесячной основе с обязательством возместить ущерб его полностью,,pl. bez przeprowadzenia rozprawy kary 8 miesięcy ograniczenia wolności z zobowiązaniem do wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin w stosunku miesięcznym wraz z zobowiązaniem go do naprawienia szkody w całości.

 

Пресс-секретарь

Район прокуратура в Слупске

Paweł Wnuk