Communication Spokesman – PO IV WOS 0610.10.2018

Slupsk, of 17 January 2018,,pl,day off from work per day,,pl,Catherine Wise /,,pl.

PO IV WOS 0610.10.2018

 

Communication No. 10 /18

(dotyczy śmierci nastolatka w Złotowie pod Czerskiem)

Na polecenie Prokuratury Rejonowej w Chojnicach, on 16 January 2018,,pl,day off from work per day,,pl,Catherine Wise /,,pl. została przeprowadzona sekcja zwłok Patryka B. (years. 17), którego zwłoki w dniu 14 January 2018,,pl,day off from work per day,,pl,Catherine Wise /,,pl. zostały odnalezione w rowie melioracyjnym w Złotowie koło Czerska.

Ze wstępnych wyników przeprowadzonej sekcji zwłok Patryka B. wynika, iż bezpośrednią przyczyną śmierci nastolatka było utoniecie, przy czym biegły nie stwierdził na jego ciele takiego rodzaju obrażeń, które wskazywałyby na przestępne spowodowanie śmierci wyżej wymienionego oraz nie stwierdził, iż do jego śmierci doszło przy udziale osób trzecich.

W powyższej sprawie Prokuratura Rejonowa w Chojnicach prowadzi śledztwo w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci, w którym to obecnie oczekuje się na wyniki badań krwi nastolatka na zawartość alkoholu oraz narkotyków; powyższe badania zostały zlecone Zakładowi Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku.

 

Spokesman

District Prosecutor's Office in Slupsk

Paweł Wnuk