Komunikat Rzecznika Prasowego – PO IV WOS 0610.10.2021

Słupsk, dnia 16 lutego 2021r.

PO IV WOS 0610.10.2021

Komunikat nr 10/21

(dotyczy  pożaru w chojnickim hospicjum)

Prokuratura Okręgowa w Słupsku w sprawie pożaru chojnickiego hospicjum, przedstawiła  Barbarze B. (lat. 61)  oraz  Jerzemu K. (lat 49) zarzuty popełnienia przestępstwa niedopełnienia obowiązków w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Dla przypomnienia do pożaru chojnickiego hospicjum doszło w dniu 06 stycznia 2020r. w wyniku zaprószenia ognia niedopałkiem papierosa przez jednego z pensjonariuszy,  który podczas tego zdarzenia poniósł śmierć na skutek działania ognia oraz wysokiej temperatury. W wyniku zaistniałego pożaru w powodu zatrucia tlenkiem węgla ponadto śmierć poniosło jeszcze  3 innych pensjonariuszy hospicjum, a  kilku innych z tego samego powodu doznało uszkodzeń w zakresie czynności układu oddechowego.

W chwili zaistniałego pożaru Barbara B.  sprawowała funkcję Prezesa fundacji oraz Dyrektora hospicjum prowadzonego przez tą fundację, natomiast Jerzy K. sprawował funkcję Wiceprezesa fundacji oraz Zastępcy Dyrektora tego hospicjum.

Przedstawione powyżej wskazanym osobom zarzuty popełnienia przestępstwa wiążą się za stwierdzonymi w hospicjum licznymi nieprawidłowościami m.in. w zakresie przestrzegania przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, w zakresie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnicze, w zakresie zapewnienia osobom przebywającym na terenie hospicjum bezpieczeństwa i możliwości ewakuacji czy też w zakresie przygotowania budynku hospicjum  do prowadzenia akcji ratowniczej.

W ocenie Prokuratury Okręgowej w Słupsku za stwierdzone w hospicjum nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego odpowiedzialni byli wyłączenie jako Dyrektor i Zastępca Dyrektora  – Barbara B. oraz Jerzy K., przy czym nieprawidłowości  te  narażały pensjonariuszy oraz pracowników hospicjum  w chwili wystąpienia nagłego zagrożenia jakim jest pożar na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

W ocenie Prokuratury niedopełnienie przez  Barbarę B. oraz Jerzego K. obowiązków w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego przyczyniło się  również podczas zaistniałego pożaru do nieumyślnego spowodowania śmierci 4 pensjonariuszy oraz do powstania ciężkich, średnich oraz lekkich obrażeń ciała, głównie polegających na zatruciu tlenkiem węgla u kolejnych 8 pensjonariuszy hospicjum.

Barbara B. oraz Jerzy K. przesłuchani w charakterze podejrzanych nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im przestępstw, po czym odmówili złożenia wyjaśnień i odpowiedzi na pytania.

Zarówno Barbara B. jak i Jerzy K. dotychczas nie byli karani sądownie.

Powyżej wskazanym osobom, za popełnienie zarzucanych im przestępstw może grozić  kara nawet do  5 lat pozbawienia wolności.

Zakończenie śledztwa w tej sprawie najprawdopodobniej nastąpi w terminie do połowy kwietnia 2021r.

Rzecznik Prasowy

Prokuratury Okręgowej w Słupsku

Paweł Wnuk