Statement of the Spokesman - PO IV WOS 0610.11.2019

Slupsk, of 01 kwietnia 2019r.

PO IV WOS 0610.11.2019

Communication No. 11/2019

(refer to the tragedy in Suszek,,pl,In the investigation regarding the tragedy in Suszek, the District Prosecutor's Office in Słupsk introduced Andrzej N,,pl,allegation of committing an offense of failure to fulfill official duties by not transferring in the period immediately preceding the occurrence of a weather break in the Pojnice district of the weather alert about the upcoming storm to the lower level of crisis management,,pl,which alert was previously given to him from the Provincial Center for Crisis Management in Gdańsk,,pl,Andrzej N,,pl)

 

W sprawie dotyczącej tragedii w Suszku Prokuratura Okręgowa w Słupsku przedstawiła zarzut popełnienia przestępstwa kolejnej osobie, to jest komendantowi obozu harcerskiego Mateuszowi I., któremu zarzucono umyślne narażenie uczestników obozu harcerskiego na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz doprowadzenia do nieumyślnego spowodowania śmierci dwóch harcerek i nieumyślnego spowodowania różnego rodzaju obrażeń ciała u kolejnych kilkudziesięciu harcerzy.

Przedstawiony Mateuszowi I. zarzut popełnienia przestępstwa wiąże się z niewłaściwą organizacją obozu harcerskiego, w tym z niewłaściwie przeprowadzoną akcją ewakuacyjną podczas zaistniałej nawałnicy.

Mateusz I. przesłuchany w charakterze podejrzanego nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa, a następnie odmówił wyjaśnień i odpowiedzi na pytania.

Wobec Mateusza I. nie zastosowano żadnego ze środków zapobiegawczych; za popełnienie zarzucanego przestępstwa grozi mu kara pozbawienia wolności od 3 m-cy do lat 5.

Dla przypomnienia, w niniejszej sprawie zarzuty popełnienia przestępstwa zostały już wcześniej przedstawione Andrzejowi N., to jest byłemu już Dyrektorowi Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Chojnicach oraz Włodzimierzowi D., to jest zastępcy komendanta obozu harcerskiego w Suszku.

In the investigation, the evidence activities planned by the prosecutor are being carried out,,pl,including evidential activities, among others,,pl,to determine,,pl,if the approaching storm was properly correct, the degree of weather hazard was determined,,pl,After the above-mentioned activities have been carried out, further procedural decisions will be taken,,pl,The investigation in the present case has been extended until,,pl,June 2019,,pl, w tym czynności dowodowe m.in. zmierzające do ustalenia, czy wobec zbliżającej się nawałnicy w sposób prawidłowy został ustalony stopień zagrożenia pogodowego.

Po przeprowadzeniu powyższych czynności w sprawie podejmowane będą dalsze decyzje procesowe, not excluding the decision to present criminal charges against other persons,pl.

Śledztwo w niniejszej sprawie zostało przedłużone do dnia 01 czerwca 2019r.

Spokesman

District Prosecutor's Office in Slupsk

Paweł Wnuk