Заявление пресс-секретаря - PO IV СУВ 0610.11.2019

Слупск, из 01 kwietnia 2019r.

PO IV WOS 0610.11.2019

Сообщение № 11/2019

(dotycz tragedii w Suszku)

 

W sprawie dotyczącej tragedii w Suszku Prokuratura Okręgowa w Słupsku przedstawiła zarzut popełnienia przestępstwa kolejnej osobie, to jest komendantowi obozu harcerskiego Mateuszowi I., któremu zarzucono umyślne narażenie uczestników obozu harcerskiego na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz doprowadzenia do nieumyślnego spowodowania śmierci dwóch harcerek i nieumyślnego spowodowania różnego rodzaju obrażeń ciała u kolejnych kilkudziesięciu harcerzy.

Przedstawiony Mateuszowi I. zarzut popełnienia przestępstwa wiąże się z niewłaściwą organizacją obozu harcerskiego, в том числе неправильно проведенная эвакуация во время шторма,,pl,Влодзимеж D,,pl,Во время трагедии в скаутском лагере он был заместителем командира лагеря,,pl,а потом отказался объяснять и отвечать на вопросы,,pl,Влодзимеж D,,pl,за совершение преступления, в котором он обвиняется, ему может грозить тюремное заключение от,,pl,в настоящем деле месяц назад,,pl,другой человек,,pl,это Анджей Н,,pl.

Mateusz I. przesłuchany w charakterze podejrzanego nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa, a następnie odmówił wyjaśnień i odpowiedzi na pytania.

Wobec Mateusza I. nie zastosowano żadnego ze środków zapobiegawczych; za popełnienie zarzucanego przestępstwa grozi mu kara pozbawienia wolności od 3 m-cy do lat 5.

Dla przypomnienia, w niniejszej sprawie zarzuty popełnienia przestępstwa zostały już wcześniej przedstawione Andrzejowi N., to jest byłemu już Dyrektorowi Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Chojnicach oraz Włodzimierzowi D., to jest zastępcy komendanta obozu harcerskiego w Suszku.

В ходе следствия проводятся мероприятия по доказательству, запланированные прокурором,,pl,в том числе доказательной деятельности, среди прочего,,pl,определить,,pl,если приближающийся шторм был должным образом правильным, степень опасности погоды была определена,,pl,После того, как вышеупомянутые действия были выполнены, дальнейшие процедурные решения будут приняты,,pl,Расследование по настоящему делу было продлено до,,pl,Июнь 2019,,pl,В расследовании трагедии в Сушеке,,pl, w tym czynności dowodowe m.in. zmierzające do ustalenia, czy wobec zbliżającej się nawałnicy w sposób prawidłowy został ustalony stopień zagrożenia pogodowego.

Po przeprowadzeniu powyższych czynności w sprawie podejmowane będą dalsze decyzje procesowe, nie wykluczając decyzji o przedstawieniu zarzutów przestępstwa kolejnym osobom.

Śledztwo w niniejszej sprawie zostało przedłużone do dnia 01 czerwca 2019r.

Пресс-секретарь

Район прокуратура в Слупске

Paweł Wnuk