Заявление пресс-секретаря - PO IV СУВ 0610.11.2021

Слупск, из 16 lutego 2021r.

PO IV WOS 0610.11.2021

Сообщение № 11/21

(проблемы śmierci 13-letniej Nikoli)

Prokuratura Okręgowa w Słupsku po przeprowadzeniu śledztwa w sprawie śmierci 13-letniej Nikoli, która zatruła się tlenkiem węgla w mieszkaniu komunalnym położonym w Słupsku przy ul. Rybackiej podjęła decyzję o umorzeniu tego postępowania.

Śledztwo w sprawie prowadzone było w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci dziewczynki oraz w kierunku niedopełnienia obowiązków służbowych przez osoby odpowiedzialne za prawidłowe przeprowadzenie kontroli instalacji gazowej i kominowej w mieszkaniu zajmowanym przez rodzinę dziewczynki.

Decyzja o umorzeniu śledztwa została podjęta w zakresie obu wątków tego postępowania, a jej podstawą było uznanie, iż nie stwierdza się znamiona przestępstwa.

Na podstawie uzyskanych w sprawie opinii biegłych z zakresu kominiarstwa oraz instalacji gazowych w szczególności uznano, iż przewody kominowe mieszkania były wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną oraz, iż były one sprawne, tak samo jak zamontowany w łazience gazowy piecyk do podgrzewania wody. Biegli jednakże wskazali, iż tego rodzaju piecyk nie powinien być instalowany w tak małej łazience jaką stwierdzono w mieszkaniu dziewczynki, tym bardziej, iż łazienka ta nie była wyposażona w wystarczającą dla zachowania bezpieczeństwa wentylację. Ponadto biegli stwierdzili, iż w mieszkaniu dziewczynki co rocznie były przeprowadzane kontrole kominiarskie oraz gazownicze, które pod względem prawidłowości ich przeprowadzenia nie budzą żadnych wątpliwości. Ostatecznie biegli uznali, iż bezpośrednią przyczyną obecności tlenku węgla w łazience w śmiertelnym stężeniu były wady układu wentylacyjnego.

Według stanowiska Prokuratury, powszechnie obowiązujące przepisy prawa nakładają m.in. na najemcę lokalu mieszkalnego obowiązek utrzymywania należytego stanu układu wentylacyjnego mieszkania.

Как установлено, zawierane pomiędzy Miastem Słupskiem, a najemcami mieszkań komunalnych umowy ich najmu zawierają zapis, na mocy którego najemcy mieszkania są zobowiązani do zapewnienia sprawnego działania istniejących instalacji i urządzeń związanych z mieszkaniem, również związanych z układem wentylacyjnym.

W toku śledztwa ustalono także, iż piecyk gazowy, który został zamontowany w łazience mieszkania dziewczynki pomimo tego, iż w dniu zdarzenia był w pełni sprawny, to jednak został on tam zainstalowany samowolnie przez któregoś z poprzednich najemców mieszkania.

Dla przypomnienia, w niniejszej sprawie Prokurator Okręgowy w Słupsku wcześniej, bo w lipcu ubiegłego roku zwrócił się w ramach wystąpienia sygnalizacyjnego do Prezydenta Miasta Słupska z wnioskiem m.in. o niezwłoczne zainicjowanie kompleksowej kontroli we wszystkich lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto Słupsk, a które to wyposażone są w instalację gazową do podgrzewania wody.

Z odpowiedzi na to wystąpienie wynika, iż Prezydent Słupska poleciła przeprowadzenie we wszystkich mieszkaniach komunalnych kontroli instalacji gazowych oraz przewodów kominowych, w ramach której to kontroli pracownicy PGM do końca września ubiegłego roku dokonali wymiany 4 kotłów gazowych, zamontowali 3 kratki wentylacyjne w drzwiach łazienkowych, zakręcili w 11 przypadkach gaz na klatce schodowej, zlikwidowali 27 gazowych przepływowych podgrzewaczy wody, zamontowali 19 bojlerów elektrycznych, wykonali 11 nowych obwodów elektrycznych zasilających bojlery, zlikwidowali 3 piecyki typu koza, zamontowali nawiewniki w 33 lokalach, a w 4 innych przypadkach wystąpili do Rejonu Dystrybucji Gazu o demontaż gazomierzy w mieszkaniach. Z zapewnień Prezydent Słupska wynikało także, że kontrole instalacji gazowych oraz przewodów kominowych będą kontynuowane. Prezydent poinformowała również, że PGM wystąpiło o przyznanie 800 к. zł na wymianę piecyków gazowych z budżetu na 2021r.

Пресс-секретарь

Район прокуратура в Слупске

Paweł Wnuk