Erklärung des Sprechers - PO IV WOS 0610.12.2019

Slupsk, von 18 kwietnia 2019r.

PO IV WOS 0610.12.2019

Mitteilung Nr. 12/2019

(dotyczy instruktora tańca Pawła K.)

 

Prokuratura Okręgowa w Słupsku skierowała do słupskiego sądu okręgowego akt oskarżenia p-ko Pawłowi K., któremu zarzucono popełnienie łącznie 9 przestępstw, w tym 5 sexuelle Straftaten zum Nachteil von,,pl,kleinere Mädchen,,pl,dass Paweł K,,pl,in der Zeit vom,,pl,tun 2017r,,en,zum Geschlechtsverkehr geführt,,pl,minderjährige Mädchen unter dem Alter unter,,pl,einer von ihnen setzte Gewalt ein und führte dazu, sich anderen sexuellen Aktivitäten mit Gewalt zu unterwerfen,,pl,ein minderjähriges Mädchen unter,,pl,Darüber hinaus zeigen die Ergebnisse der Untersuchung,,pl,dass Paweł K,,pl,do 2018r,,en,er hat auch ein Verbrechen von mindestens einem Anfang begangen,,pl,kleinere Mädchen,,pl,und innerhalb eines Zeitraums von,,pl 4 małoletnich dziewczynek.

Die Ergebnisse der Untersuchungsergebnisse, iż Paweł K. w okresie czasu od 2013 do 2017r. doprowadził do obcowania płciowego 3 małoletnie dziewczynki w wieku poniżej 15 Jahr, przy czym jedną z nich przy użyciu przemocy oraz doprowadził do poddania się innym czynnością seksualnym przy użyciu przemocy 1 małoletnią dziewczynkę w wieku poniżej lat 18.

Ponadto z ustaleń śledztwa wynika, że Paweł K. w okresie czasu od 2015 do 2018r. dopuścił się również przestępstwa rozpijania co najmniej 3 małoletnich dziewczynek, a w okresie czasu od 2017 do 2018r. er hat begangen,,pl,Kriminalitätsbetrug zum Nachteil von,,pl,Opfer für einen Gesamtbetrag,,pl,Alle minderjährigen Kinder waren Teilnehmer eines von Paweł K geleiteten Tanzkurses,,pl,als Ausbilder in einem der Kulturzentren in Słupsk,,pl,während Paweł K,,pl,Bei sexuellen Handlungen nutzte er die Beziehung zwischen dem Lehrer und dem Kursteilnehmer,,pl,Betrugsdelikte hängen mit dem Herunterladen von Paweł K zusammen,,pl 3 przestępstw oszustwa na szkodę 3 pokrzywdzonych na łączną kwotę 1410 PLN

Wszystkie małoletnie pokrzywdzone dziewczynki były uczestniczkami kursu nauki tańca prowadzonego przez Pawła K. jako instruktora przy jednym z ośrodków kultury w Słupsku, przy czym Paweł K. dopuszczając się czynów o charakterze seksualnym wykorzystywał przy tym stosunek zależności jaki łączył instruktora i uczestnika kursu.

Przestępstwa oszustwa łączą się natomiast z pobraniem przez Pawła K. von den Eltern minderjähriger Mädchen, die am Tanzkurs teilnehmen, die überhöhte Gebühr für die Teilnahme am Tanzkurs,,pl,Als verdächtiger Verdächtiger bekannte sich Paweł K. nicht zu Verbrechen gegen ihn,,pl,In den vorgelegten Erklärungen bestritt er die gegen ihn erhobenen Vorwürfe und präsentierte diesbezüglich eine andere Version der Ereignisse,,pl,was sich aus den im Fall gesammelten Beweisen ergibt,,pl,Paweł K,,pl,Gegen Paweł K,,pl,präventive Maßnahmen in der Form verwendet werden,,pl.

Przesłuchany w charakterze podejrzanego Paweł K. nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw; w złożonych wyjaśnieniach zaprzeczył stawianym mu zarzutom i w tym zakresie przedstawił odmienną wersję wydarzeń od tej, która wynika ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego.

Paweł K. w przeszłości nie był karany sądownie.

Wobec Pawła K. stosowane są środki zapobiegawcze w postaci: poręczenia majątkowego w kwocie 10 000 PLN, dozoru policji, zakazu opuszczania kraju, zakazu zbliżania się oraz kontaktowania się z pokrzywdzonymi oraz nakazu powstrzymywania się od prowadzenia zajęć z udziałem osób małoletnich.

Dla przypomnienia, Prokuratura w niniejszej sprawie dwukrotnie kierowała do Sądu wniosek o zastosowanie wobec Pawła K. środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania, jednakże w każdym z tych przypadków, z uwagi na odmienne w tym zakresie stanowisko Sądu, do trwałego aresztowania Pawła K. nie doszło.

Pawłowi K. za popełnienie zarzucanych mu przestępstw o charakterze seksualnym grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 3 Jahr.

W odrębnym postępowaniu zostanie w najbliższym czasie podjęta także decyzja procesowa w przedmiocie niepowiadomienia organów ścigania przez Dyrektora Słupskiego Ośrodka Kultury w Słupsku oraz Wiceprezydenta Miasta Słupska o podejrzeniu popełnienia przez Pawła K. przestępstwa związanego z obcowaniem płciowym z małoletnimi.

 

Sprecher

Staatsanwaltschaft am Amtsgericht in Slupsk

Paweł Wnuk