Statement of the Spokesman - PO IV WOS 0610.12.2019

Slupsk, of 18 kwietnia 2019r.

PO IV WOS 0610.12.2019

Communication No. 12/2019

(applies to Paweł K dance instructor,,pl,The District Prosecutor's Office in Słupsk sent accusation to Paweł Kozł, a district court in Słupsk.,,pl,who were accused of being committed together,,pl,sexual offenses committed to the detriment of,,pl,minor girls.,,pl,that Paweł K,,pl,in the period from,,pl,do 2017r,,en,led to sexual intercourse,,pl,minor girls under the age below,,pl,one of them using violence and led to submission to other sexual activities using violence,,pl)

 

Prokuratura Okręgowa w Słupsku skierowała do słupskiego sądu okręgowego akt oskarżenia p-ko Pawłowi K., któremu zarzucono popełnienie łącznie 9 przestępstw, w tym 5 przestępstw o charakterze seksualnym popełnionych na szkodę 4 małoletnich dziewczynek.

The findings of the investigation results, iż Paweł K. w okresie czasu od 2013 do 2017r. doprowadził do obcowania płciowego 3 małoletnie dziewczynki w wieku poniżej 15 years, przy czym jedną z nich przy użyciu przemocy oraz doprowadził do poddania się innym czynnością seksualnym przy użyciu przemocy 1 małoletnią dziewczynkę w wieku poniżej lat 18.

Ponadto z ustaleń śledztwa wynika, że Paweł K. w okresie czasu od 2015 do 2018r. dopuścił się również przestępstwa rozpijania co najmniej 3 małoletnich dziewczynek, a w okresie czasu od 2017 do 2018r. dopuścił się 3 przestępstw oszustwa na szkodę 3 pokrzywdzonych na łączną kwotę 1410 PLN

Wszystkie małoletnie pokrzywdzone dziewczynki były uczestniczkami kursu nauki tańca prowadzonego przez Pawła K. jako instruktora przy jednym z ośrodków kultury w Słupsku, przy czym Paweł K. while engaging in sexual acts, he used the relationship between the instructor and the course participant,,pl,Crimes of fraud are connected with downloading by Paweł K,,pl,from the parents of minor girls taking part in the dance course, the inflated fee for participation in the dance course,,pl,Suspected as a suspect, Paweł K. did not plead guilty to committing crimes against him,,pl.

Przestępstwa oszustwa łączą się natomiast z pobraniem przez Pawła K. od rodziców małoletnich dziewczynek biorących udział w kursie tańca zawyżonej opłaty z tytułu uczestnictwa w kursie tańca.

Przesłuchany w charakterze podejrzanego Paweł K. nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw; in the submitted explanations he denied the allegations against him and in this respect presented a different version of the events from this,,pl,which results from the evidence collected in the case,,pl,Paweł K,,pl,Against Paweł K,,pl,preventive measures in the form are used,,pl,a surety guarantee in the amount of PLN 10,000,,pl,police supervision,,pl,the ban on leaving the country,,pl,a ban on approaching and contacting aggrieved parties and an order to refrain from conducting classes involving minors,,pl, która wynika ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego.

Paweł K. w przeszłości nie był karany sądownie.

Wobec Pawła K. stosowane są środki zapobiegawcze w postaci: poręczenia majątkowego w kwocie 10 000 PLN, dozoru policji, zakazu opuszczania kraju, zakazu zbliżania się oraz kontaktowania się z pokrzywdzonymi oraz nakazu powstrzymywania się od prowadzenia zajęć z udziałem osób małoletnich.

Dla przypomnienia, In the present case, the prosecutor's office twice requested the court to apply to Paweł K,,pl,preventive measure in the form of temporary detention,,pl,however, in each of these cases,,pl,due to the different position of the Court in this respect,,pl,for the permanent arrest of Paweł K,,pl,It did not arrive,,pl,Paweł K,,pl,for sexual offenses charged with him, the penalty of imprisonment for no less than,,pl. środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania, jednakże w każdym z tych przypadków, z uwagi na odmienne w tym zakresie stanowisko Sądu, do trwałego aresztowania Pawła K. nie doszło.

Pawłowi K. za popełnienie zarzucanych mu przestępstw o charakterze seksualnym grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 3 years.

In a separate proceeding, a procedural decision will be taken in the near future regarding the failure to notify law enforcement authorities by the Director of the Słupsk Cultural Center in Słupsk and the Deputy Mayor of the City of Słupsk about the suspicion of Paul K being committed,,pl,crimes related to sexual intercourse with minors,,pl. przestępstwa związanego z obcowaniem płciowym z małoletnimi.

 

Spokesman

District Prosecutor's Office in Slupsk

Paweł Wnuk