Statement of the Spokesman - PO IV WOS 0610.12.2020

Slupsk, of 25 February 2020 r.

PO IV WOS 0610.12.2020

Communication No. 12/20
(concerns the appointment to the position of Deputy District Prosecutor in Słupsk,,pl,The National Prosecutor appointed Ms. Prosecutor Monika Ryszkiewicz-Jakubowska to act as the Deputy District Prosecutor in Słupsk,,pl,who was previously the Head of the Department of Investigation of the District Prosecutor's Office in Słupsk,,pl,Prosecutor Monika Ryszkiewicz-Jakubowska completed her prosecutor's apprenticeship at the District Prosecutor's Office in Słupsk in September 2006.,,pl,then from April 2007,,pl,and since January 2010,,pl)

 

Z dniem 25 lutego 2020r. Prokurator Krajowy powołał Panią prokurator Monikę Ryszkiewicz-Jakubowską do pełnienia funkcji Zastępcy Prokuratora Okręgowego w Słupsku, która dotychczas pełniła funkcję Naczelnika Wydziału I Śledczego Prokuratury Okręgowej w Słupsku.

Pani prokurator Monika Ryszkiewicz-Jakubowska aplikację prokuratorską ukończyła w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku we wrześniu 2006r.; następnie od kwietnia 2007r. pracowała na stanowisku asesora, a od stycznia 2010r. na stanowisku prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku. During the period from August 2011,,pl,until December 2015,,pl,Prosecutor Monika Ryszkiewicz-Jakubowska was delegated to the District Prosecutor's Office in Słupsk,,pl,and in January 2016,,pl,she was appointed a prosecutor of the District Prosecutor's Office in Słupsk,,pl,Then in the period of time from July 2016,,pl,Prosecutor Monika Ryszkiewicz-Jakubowska was delegated to the Regional Prosecutor's Office in Gdańsk,,pl. do grudnia 2015r. Pani prokurator Monika Ryszkiewicz-Jakubowska była delegowana do Prokuratury Okręgowej w Słupsku, a w styczniu 2016r. uzyskała nominację na prokuratora Prokuratury Okręgowej w Słupsku. Następnie w okresie czasu od lipca 2016r. do września 2018r. Pani prokurator Monika Ryszkiewicz-Jakubowska była delegowana do Prokuratury Regionalnej w Gdańsku.

In both the District Prosecutor's Office in Słupsk and the Regional Prosecutor's Office in Gdańsk, she dealt with and supervised the most serious and complex preparatory proceedings,,pl,Prosecutor Monika Ryszkiewicz-Jakubowska returned to the District Prosecutor's Office in Słupsk in September 2018.,,pl,when she took the position of the Head of the First Investigation Department of the District Prosecutor's Office in Słupsk,,pl.

Do Prokuratury Okręgowej w Słupsku Pani prokurator Monika Ryszkiewicz-Jakubowska powróciła we wrześniu 2018r., kiedy to objęła stanowisko Naczelnika Wydziału I Śledczego Prokuratury Okręgowej w Słupsku.

Spokesman
District Prosecutor's Office in Slupsk

Paweł Wnuk