Заявление пресс-секретаря - PO IV СУВ 0610.13.2019

Слупск, из 25 kwietnia 2019r.

PO IV WOS 0610.13.2019

Сообщение № 13/19

(проблемы pożaru kamienicy w Lęborku)

 

W sprawie pożaru budynku mieszkalnego, do którego doszło w nocy z 30 września 2018r. к 01 października 2018r. w Lęborku przy ul. Pileckiego, Prokurator podjął decyzję o zmianie dotychczas stawianego Maciejowi D. zarzutu przestępstwa, zarzucając mu umyślne spowodowanie pożaru zagrażającego mieszkańcom całego budynku mieszkalnego, a którego celem było spowodowanie śmierci swojej dotychczasowej partnerki życiowej – przez co – przewidując możliwość pozbawienia życia innych osób, na skutek odniesionych rozległych poparzeń ciała spowodował śmierć dwojga małoletnich dzieci oraz spowodował u kolejnych ośmiu osób, w tym u swojej dotychczasowej partnerki życiowej, ciężkie i lekkie obrażenia ciała.

Obecnie zarzucane Maciejowi D. przestępstwo zostało tak więc ogólnie zakwalifikowane jako zbrodnia zabójstwa oraz usiłowania zabójstwa wielu osób, za popełnienie której grozi kara od 12 годам лишения свободы, земля 25 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы.

Wobec zaistniałych wątpliwości co do poczytalności Macieja D., podejrzany ten został przebadany przez dwóch biegłych psychiatrów, którzy podczas jednorazowego badania jednak nie byli w stanie stwierdzić, czy podejrzany w momencie podkładania ognia był poczytalny.

С учетом вышеизложенного Прокурор обратился в суд с просьбой назначить психиатрическое наблюдение подозреваемого на период,,pl,недель,,pl,это заявление будет рассмотрено судом,,pl,Май 2019,,pl,он не признается в совершении преступления, в котором он в настоящее время обвиняется,,pl,мера пресечения в виде предварительного заключения до сих пор применяется к нему,,pl,Прокурор решил сменить Мачей Д., назначенного до сих пор,,pl,обвинение в совершении преступления,,pl 4 tygodni; wniosek ten zostanie rozpoznany przez Sąd w dniu 14 maja 2019r.

Maciej D. do popełniania aktualnie zarzucanego mu przestępstwa się nie przyznaje; w dalszym ciągu stosowany jest wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Расследование по этому делу проводится районной прокуратурой в Слупске,,pl,При пожаре жилого дома,,pl,от выводов эксперта в области результатов пожаротушения,,pl,что он был создан после сжигания тряпок и пластиковых бутылок в подвальных помещениях,,pl,В результате интенсивных действий полиции и договоренностей в этом вопросе,,pl,как человек, подозреваемый в совершении этого пожара, Мацей Д был арестован,,pl,С этим человеком,,pl.

 

Пресс-секретарь

Район прокуратура в Слупске

Paweł Wnuk