Statement of the Spokesman - PO IV WOS 0610.13.2020

Slupsk, of 25 February 2020 r.

PO IV WOS 0610.13.2020

 

Communication No. 13 /20
(concerns the assassination of Angelika J.,,pl,The Słupsk Regional Court after the hearing was the result of an indictment filed by the District Prosecutor's Office in Słupsk against Daniel M.,,pl,October 2019,,pl,issued a verdict,,pl,under which Daniel M,,pl,he was found guilty of both crimes he had been charged with,,pl,for which the Court imposed him a total penalty,,pl,and also awarded the above-mentioned daughter an interest in the amount of,,pl,PLN and for the benefit of the murdered brother an interest in the amount,,pl. w Debrznie)

 

Prokuratura Okręgowa w Słupsku złożyła do Sądu Apelacyjnego w Gdańsku apelację od wyroku Sądu Okręgowego w Słupsku, na mocy którego Daniel M. został skazany m.in. za dokonanie zabójstwa swojej żony Angeliki J. penalty 15 years imprisonment.

W apelacji tej prokurator zarzucając rażącą niewspółmierność orzeczonej kary wniósł o zmianę wyroku Sądu Okręgowego w Słupsku poprzez orzeczenie wobec Daniela M. za dokonanie zbrodni zabójstwa swojej żony kary dożywotniego pozbawienia wolności.

Dla przypomnienia Sąd Okręgowy w Słupsku po zakończeniu rozprawy na skutek wniesionego przez Prokuraturę Okręgową w Słupsku aktu oskarżenia przeciwko Danielowi M., on 02 października 2019r. wydał wyrok, na mocy którego Daniel M. został uznany winnym popełnienia obu zarzucanych mu przestępstw, za co Sąd wymierzył mu karę łączną 15 years imprisonment, a także zasadził od w/w na rzecz córki zamordowanej nawiązkę w kwocie 100 000 PLN oraz na rzecz brata zamordowanej nawiązkę w kwocie 50 000 PLN. The investigator in the present case, the prosecutor of the District Prosecutor's Office in Słupsk, Ms Renata Szamiel,,pl,after delivering the final speech, she applied for a court decision against Daniel M.,,pl,a total penalty of imprisonment for life and by way of an award for awarding the daughter of the murdered amount to the above-mentioned daughter,,pl,The above judgment is not final,,pl,After reviewing the written justification for this judgment, a decision will be taken at the District Prosecutor's Office in Słupsk to appeal the judgment.,,pl, po wygłoszeniu mowy końcowej wniosła o orzeczenie przez Sąd wobec Daniela M. kary łącznej dożywotniego pozbawienia wolności oraz tytułem nawiązki o zasądzenie od w/w na rzecz córki zamordowanej kwoty 100 000 PLN.

Daniel M. został przez Prokuraturę Okręgową w Słupsku oskarżony o dokonanie zabójstwa swojej żony Angeliki J., a także o wyłudzenie alimentów na rzecz swojej małoletniej córki. Według ustaleń śledztwa, do zabójstwa Angeliki J. doszło w dniu 02 października 1998r. Debrznie w mieszkaniu zajmowanym przez oskarżonego oraz przez jego żonę, to jest Angelikę J. Wtedy to, Daniel M. po powrocie z pracy do domu udusił swoją żonę kablem elektrycznym. Daniel M. następnie zwłoki Angeliki J. umieścił w torbie podróżnej, którą wraz z ciałem żony zakopał w pomieszczeniach piwnicznych zamieszkiwanego budynku w miejscu, w którym znajdowały się pozostałości średniowiecznej studni. Place where the corpse was hidden Daniel M.,,pl,and he laid the floor in the entire basement with bricks,,pl,as a result of searching the basement rooms of the building using a GPR,,pl,preceded by a re-analysis of evidence gathered in the case by officers of the so-called,,pl,The findings of the investigation also resulted,,pl,which Daniel M.,,pl,on behalf of his daughter was charged by,,pl,In this way Daniel M,,pl,led the Maintenance Fund to wrongly pay maintenance in the total amount,,pl,The investigation in this case was conducted by the District Prosecutor's Office in Słupsk,,pl. wylał posadzką, a podłogę w całej piwnicy wyłożył cegłami. Po dokonanym zabójstwie Daniel M. utrzymywał, iż jego żona go porzuciła, że najpierw wyjechała do rodziny, a potem za granicę.

Szczątki Angeliki J. ujawniono po blisko 19 latach od dnia jej zabójstwa, to jest w dniu 24 April 2017. w wyniku przeszukania pomieszczeń piwnicznych budynku przy użyciu georadaru, poprzedzonego ponowną analizą zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego przez funkcjonariuszy tzw. „Archiwum X” Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

Z ustaleń śledztwa wynikało także, iż Daniel M. po zgłoszeniu zaginięcia swojej żony, już w dniu 19 października 1998r. appealed to the Court for a divorce with simultaneous application for awarding maintenance from Angelica J,,pl,for their minor daughter,,pl,Against further decisions of the Court,,pl,after being mislead as to the family's abandonment by Angelika J.,,pl,Alimony was awarded,,pl,which Daniel J,,pl,in amounts from,,pl,PLN monthly for the benefit of his daughter until the day,,pl,In connection with the above, Daniel M,,pl. na rzecz ich małoletniej córki. Wobec kolejnych decyzji Sądu, po uprzednim wprowadzeniu w błąd co do porzucenia rodziny przez Angelikę J., zostały zasądzone alimenty, które Daniel M. w imieniu córki pobierał do dnia 01 January 2009. W ten sposób Daniel M. doprowadził Fundusz Alimentacyjny do niesłusznej wypłaty alimentów w łącznej kwocie 14 805 PLN.

Śledztwo w tej sprawie prowadzone było przez Prokuraturę Okręgowa w Słupsku; in the course of the investigation, the prosecutor collected very extensive evidence,,pl,including a number of specialist expert opinions,,pl,which was collected in,,pl,an indictment in this case was brought before the Court at the end of October last year,,pl,Carried out to Daniel M,,pl,the court hearing was circumstantial,,pl,throughout the trial he did not plead guilty of the crimes he had been charged with,,pl, w tym uzyskał szereg specjalistycznych opinii biegłych, który zebrano w 19 tomach na blisko 4000 kart; akt oskarżenia w tej sprawie został do Sądu wniesiony pod koniec października 2018r.

Przeprowadzona p-ko Danielowi M. rozprawa przed Sądem Okręgowym w Słupsku miała charakter poszlakowy.

Daniel M. w toku całego procesu nie przyznawał się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw.

Spokesman
District Prosecutor's Office in Slupsk

Paweł Wnuk