Заявление пресс-секретаря - PO IV СУВ 0610.13.2021

Слупск, из 31 Марта 2021 R.

PO IV WOS 0610.13.2021

Сообщение № 13/21

(проблемы popełnienia przestępstwa w podatku VAT

przez mieszkańca Lęborka)

Prokuratura Okręgowa w Słupsku skierowała do Sądu Rejonowego w Lęborku akt oskarżenia przeciwko mieszkańcowi Lęborka, to jest Adrianowi Rz. (лет 36) w związku z popełnieniem oszustwa skarbowego w podatku VAT oraz dokonania fałszerstwa szeregu faktur VAT dokumentujących fikcyjne transakcje sprzedaży suszu tytoniowego.

Выводы по результатам расследования, iż przestępcza działalność oskarżonego prowadzona była w okresie od czerwca do końca grudnia 2015r. na terenie Lęborka oraz Słupska i wiązała się ona z dokonywaniem fikcyjnych transakcji sprzedaży suszu tytoniowego. W tym celu oskarżony wykorzystał założoną przez siebie firmę handlową, która była firmą fasadową, potrzebną jedynie do autoryzowania prowadzonej przez siebie oszukańczej działalności.

Jak ustalono Adrian Rz. stwarzając pozory legalności prowadzonej przez siebie działalności wystawiał faktury VAT dokumentujące fikcyjną sprzedaż suszu tytoniowego na rzecz podmiotów gospodarczych, głównie nieistniejących firm zagranicznych, ale i również na rzecz firm mających prowadzić swoją działalność na terenie Słupska i okolic.

W dalszej kolejności w odpowiednich dla tych faktur miesiącach rozliczeniowych Adrian Rz. sporządzał stwierdzające nieprawdę deklaracje podatkowe VAT-7 oraz deklaracje akcyzowe AKC-4, które następnie przedkładane były wobec Urzędu Skarbowemu w Lęborku oraz Urzędu Celnemu w Słupsku, a w których to deklaracjach oskarżony zaniżał podstawy opodatkowania.

W ten sposób Adrian Rz. naraził Skarb Państwa na uszczuplenie należnego podatku akcyzowego w łącznej kwocie 22 546 850 PLN oraz należnego podatku VAT w łącznej kwocie 2 612 071 PLN wynikających z fikcyjnej sprzedaży suszu tytoniowego o łącznej wadze 49 510 кг.

Ja ustalono Adrian Rz. nigdy nie kupował oraz nie sprzedawał suszu tytoniowego, a także nie posiadał magazynu, który pozwoliłby na przechowywania deklarowanej przez siebie ilości suszu tytoniowego.

Adrian Rz. przesłuchany w charakterze podejrzanego nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw, a następnie odmówił złożenia wyjaśnień i odpowiedzi na pytania.

Oskarżony w przeszłości był wielokrotnie karany sądownie za przestępstwa przeciwko mieniu oraz przestępstwa karno-skarbowe.

Za popełnienie zarzucanych oskarżonemu przestępstw grozi mu kara pozbawienia wolności nawet do lat 8.

Пресс-секретарь

Район прокуратура в Слупске

Paweł Wnuk