Komunikat Rzecznika Prasowego – PO IV WOS 0610.14.2020

Słupsk, dnia 27 lutego 2020 r.

PO IV WOS 0610.14.2020

 

Komunikat nr 14/20
(dotyczy pożaru kamienicy w Lęborku)

 

Sąd Okręgowy w Słupsku po zakończeniu rozprawy na skutek wniesionego przez Prokuraturę Okręgową w Słupsku aktu oskarżenia przeciwko Maciejowi D., w dniu 27 lutego 2020r. wydał wyrok, na mocy którego Maciej D. został uznany winnym popełnienia zarzucanej mu zbrodni, za co Sąd wymierzył mu karę dożywotniego pozbawienia wolności, a także zasadził od w/w na rzecz występujących w sprawie pokrzywdzonych obowiązki zadośćuczynienia za doznaną krzywdę w kwotach od 2 000 do 200 000 PLN.

Prowadzący śledztwo w sprawie prokurator Prokuratury Okręgowej w Słupsku Pan Robert Firlej, po wygłoszeniu mowy końcowej wniósł o orzeczenie przez Sąd wobec Macieja D. kary dożywotniego pozbawienia wolności oraz o zasądzenie na rzecz występujących w sprawie pokrzywdzonych obowiązków zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.
Powyższy wyrok jest wyrokiem nieprawomocnym

Dla przypomnienia Prokuratura Okręgowa w Słupsku skierowała do słupskiego sądu okręgowego akt oskarżenia przeciwko Maciejowi D. o popełnienie zbrodni zabójstwa 2 osób oraz usiłowania zabójstwa 4 kolejnych osób w związku z podpaleniem budynku mieszkalnego w Lęborku przy ul. Pileckiego.

Z ustaleń śledztwa wynikało, iż w nocy z 30 września 2018r. na 01 października 2018r. około godziny 01.30 Maciej D. spowodował pożar budynku poprzez podpalenie szmat i butelek plastikowych na najniższym poziomie budynku. Podłożony przez niego ogień rozpowszechniał się poprzez klatkę schodową oraz drewniane schody w kierunku wyższych kondygnacji. W momencie podłożenia ognia w budynku przebywało 25 jego mieszkańców. W akcji gaśniczej budynku uczestniczyło 8 zastępów straży pożarnej i została ona zakończono w dniu 01 października 2018r. około godziny 06.00 nad ranem.

W wyniku pożaru, z powodu rozległych poparzeń zmarły 2 osoby (16 letnia dziewczyna i 13 letni chłopiec), 1 osoba (4 letni chłopiec) doznała ciężkich poparzeń większości ciała, a 7 innych osób doznało lekkiego podtrucia tlenkiem węgla i lekkich poparzeń; pozostali mieszkańcy budynku zostali natomiast narażeni na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia.

Celem działania Macieja D. było przede wszystkim spowodowanie śmierci swojej byłej partnerki życiowej i kierowała nim chęć zemsty za zerwanie z nim związku partnerskiego. Zamieszkiwane przez jego byłą partnerkę życiową mieszkanie zajmowane było łącznie przez 6 osób.

Maciej D. to 20 letni mieszkaniec gminy Nowa Wieś Lęborska oraz były partner życiowy jednej z pokrzywdzonej zamieszkującej podpalony budynek, natomiast ofiary śmiertelne oraz ofiara najcięższych poparzeń ciała spowodowanego pożaru to rodzeństwo jego byłej partnerki.

Wobec zaistniałych wątpliwości co do poczytalności Macieja D., po przeprowadzonej obserwacji psychiatrycznej na etapie prowadzonego śledztwa, biegli psychiatrzy orzekli, iż był on poczytalny w momencie podpalania budynku

Maciej D. w toku całego procesu sądowego nie przyznawał się do popełnienia zarzucanej mu zbrodni, jednakże przesłuchany po raz pierwszy przez prokuratora na etapie prowadzonego śledztwa złożył obszerne wyjaśnienia, w których szczegółowo opisał w jaki sposób dokonał podpalenia budynku.

Maciej D. w chwili popełnienia zarzucanego mu czynu nie był karany sądownie.

Rzecznik Prasowy
Prokuratury Okręgowej w Słupsku

Paweł Wnuk