Заявление пресс-секретаря - PO IV СУВ 0610.14.2020

Слупск, из 27 Февраль 2020 R.

PO IV WOS 0610.14.2020

 

Сообщение № 14/20
(dotyczy pożaru kamienicy w Lęborku)

 

Районный суд в Слупске после слушания по обвинительному заключению, поданному районной прокуратурой в Слупске против Мачея Д.,,pl,под которой Maciej D,,pl,он был признан виновным в совершении преступления, в котором его обвиняли,,pl,за что суд назначил ему пожизненное заключение,,pl,а также отстранены от вышеупомянутых обязательств для потерпевших в отношении компенсации за ущерб, понесенный в размере от,,pl,Следствие по делу прокурор районной прокуратуры в Слупске г-н Роберт Фирлей,,pl, на 27 lutego 2020r. wydał wyrok, na mocy którego Maciej D. został uznany winnym popełnienia zarzucanej mu zbrodni, za co Sąd wymierzył mu karę dożywotniego pozbawienia wolności, a także zasadził od w/w na rzecz występujących w sprawie pokrzywdzonych obowiązki zadośćuczynienia za doznaną krzywdę w kwotach od 2 000 из 200 000 PLN.

Prowadzący śledztwo w sprawie prokurator Prokuratury Okręgowej w Słupsku Pan Robert Firlej, после произнесения заключительной речи он подал на суд решение против Maciej D,,pl,пожизненное заключение и присуждение компенсации жертвам причинения вреда в случае жертв,,pl,Напомним, что районная прокуратура в Слупске направила обвинительное заключение в Слупский областной суд против Мачей Д.,,pl. kary dożywotniego pozbawienia wolności oraz o zasądzenie na rzecz występujących w sprawie pokrzywdzonych obowiązków zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.
Powyższy wyrok jest wyrokiem nieprawomocnym

Dla przypomnienia Prokuratura Okręgowa w Słupsku skierowała do słupskiego sądu okręgowego akt oskarżenia przeciwko Maciejowi D. o popełnienie zbrodni zabójstwa 2 osób oraz usiłowania zabójstwa 4 kolejnych osób w związku z podpaleniem budynku mieszkalnego w Lęborku przy ul. Pileckiego.

Z ustaleń śledztwa wynikało, , что в ночь на 30 września 2018r. к 01 października 2018r. około godziny 01.30 Maciej D. spowodował pożar budynku poprzez podpalenie szmat i butelek plastikowych na najniższym poziomie budynku. Podłożony przez niego ogień rozpowszechniał się poprzez klatkę schodową oraz drewniane schody w kierunku wyższych kondygnacji. Был пожар в здании во время пожара,,pl,Здание приняло участие в противопожарной операции,,pl,В результате пожара,,pl,из-за обширных ожогов они погибли,,pl,летняя девушка и,,pl,летний мальчик,,pl,человек,,hr,перенесли сильные ожоги большей части тела,,pl,и 7 других получили легкое отравление угарным газом и легкие ожоги,,pl,другие жители здания подвергались прямой опасности потерять свои жизни и здоровье,,pl,Цель Мачей Д,,pl 25 jego mieszkańców. W akcji gaśniczej budynku uczestniczyło 8 zastępów straży pożarnej i została ona zakończono w dniu 01 października 2018r. około godziny 06.00 nad ranem.

W wyniku pożaru, z powodu rozległych poparzeń zmarły 2 люди (16 letnia dziewczyna i 13 letni chłopiec), 1 osoba (4 letni chłopiec) doznała ciężkich poparzeń większości ciała, a 7 другие перенесли легкое отравление угарным газом и легкие ожоги,,pl,был в первую очередь причиной смерти его бывшего спутника жизни, и его побудило желание отомстить за разрыв партнерства с ним,,pl,преступление было квалифицировано как убийство и покушение на многих людей.,,pl,в конце концов он не признал себя виновным в совершении преступления, в котором его обвиняли,,pl,однако, услышав впервые, он дал обширные объяснения,,pl,после психиатрического наблюдения,,pl; pozostali mieszkańcy budynku zostali natomiast narażeni na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia.

Celem działania Macieja D. było przede wszystkim spowodowanie śmierci swojej byłej partnerki życiowej i kierowała nim chęć zemsty za zerwanie z nim związku partnerskiego. Zamieszkiwane przez jego byłą partnerkę życiową mieszkanie zajmowane było łącznie przez 6 люди.

Maciej D. to 20 letni mieszkaniec gminy Nowa Wieś Lęborska oraz były partner życiowy jednej z pokrzywdzonej zamieszkującej podpalony budynek, natomiast ofiary śmiertelne oraz ofiara najcięższych poparzeń ciała spowodowanego pożaru to rodzeństwo jego byłej partnerki.

Wobec zaistniałych wątpliwości co do poczytalności Macieja D., po przeprowadzonej obserwacji psychiatrycznej na etapie prowadzonego śledztwa, biegli psychiatrzy orzekli, iż był on poczytalny w momencie podpalania budynku

Maciej D. w toku całego procesu sądowego nie przyznawał się do popełnienia zarzucanej mu zbrodni, jednakże przesłuchany po raz pierwszy przez prokuratora na etapie prowadzonego śledztwa złożył obszerne wyjaśnienia, w których szczegółowo opisał w jaki sposób dokonał podpalenia budynku.

Maciej D. w chwili popełnienia zarzucanego mu czynu nie był karany sądownie.

Пресс-секретарь
Район прокуратура в Слупске

Paweł Wnuk