Erklärung des Sprechers - PO IV WOS 0610.15.2021

Slupsk, von 26 April 2021 r.

PO IV WOS 0610.15.2021

Mitteilung Nr. 15/2021

(dotyczy przestępstwa oszustwa popełnionego przez prezesa firm branży opakowań działających na terenie powiatu słupskiego)

Prokuratura Okręgowa w Słupsku skierowała do Sądu Okręgowego w Słupsku akt oskarżenia p-ko Januszowi P. (Jahr 58) w związku z popełnieniem czterech przestępstw polegających na doprowadzeniu do niekorzystnego rozporządzenia mieniem zagranicznego kontrahenta współpracującego z firmami branży opakowań działających na terenie powiatu słupskiego w łącznej kwocie ponad 310 000 Euro.

Według ustaleń śledztwa do popełnienia przestępstw doszło w 2006 in 2007 roku kiedy to Janusz P. jako prezes kilku powiązanych ze sobą kapitałowo oraz osobowo firm branży opakowań działających na terenie powiatu słupskiego podął w imieniu tych firm współpracę z austriacką spółką zajmującą się obrotem aluminiowych elementów, w tym folii aluminiowej wykorzystywanej przy produkcji opakowań aerosoli.

W związku z nawiązaną współpracą Janusza P. jako prezes jednej z prowadzonych przez siebie firm, najpierw w 2006r. doprowadził do zawarcia umowy nieoprocentowanej pożyczki w kwocie 25 000 Euro z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału jednej z firmy, a następnie w 2007r. jako prezes dwóch kolejnych firm złożył u tego samego austriackiego kooperanta zamówienie na zakup aluminiowych krążków o łącznej wartości ponad 121 000 Euro, a następnie zamówienie dotyczące aluminiowej folii o łącznej wartości prawie 164 000 Euro.

Jak ustalono Janusz P. reprezentując powyżej wskazane firmy nigdy nie zwrócił pożyczonej kwoty pieniędzy, a także nie dokonał płatności za zakupione aluminiowe elementy.

Janusz P. przesłuchany w charakterze podejrzanego nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw, a następnie odmówił wyjaśnień i odpowiedzi na pytania.

Janusz P. uprzednio był już karany sądownie za przestępstwa przeciwko mieniu popełnione na szkodę tego samego pokrzywdzonego na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania.

Oskarżonemu za popełnienie zarzucanych mu przestępstw grozi kara nawet do 10 Jahren Haft verurteilt.

Na mieniu oskarżonego, to jest na należących do niego udziałach firm, na poczet przyszłych kar i roszczeń majątkowych prokurator dokonał zabezpieczenia majątkowego o łącznej wartości 1 500 000 PLN.

Przed Sądem Okręgowym w Słupsku aktualnie wciąż jest prowadzone p-ko Januszowi P. postępowanie z oskarżenia Prokuratury Okręgowej w Słupsku dotyczące wyłudzenia przez w/w linii produkcyjnej o łącznej wartości ponad 1 100 000 Euro na szkodę jednej z litewskich firm.

Sprecher

Staatsanwaltschaft am Amtsgericht in Slupsk

Paweł Wnuk