Communication Spokesman – PO IV WOS 0610.15.2018

Slupsk, of 31 January 2018,,pl,day off from work per day,,pl,Catherine Wise /,,pl.

PO IV WOS 0610.15.2018

 

Communication No. 15/18

(It refers to the change of the District Prosecutor in Slupsk,,pl,Attorney General with effect from,,pl,Ms. Renata prosecutor appealed Krzaczek-Śniegocka from the function of the District Prosecutor in Slupsk,,pl,entrusting fulfill this function from,,pl,Mr. Peter prosecutor Nierebińskiemu,,pl,Mr. Attorney Peter graduated Nierebiński prosecutor in the Prosecutor's Office in Slupsk,,pl,then from February 2003,,pl,He worked as an assessor,,pl,and from February 2005,,pl,Senior prosecutor at the Prosecutor's Office in Sławno,,pl)

Prokurator Generalny z dniem 31 January 2018,,pl,day off from work per day,,pl,Catherine Wise /,,pl. odwołał Panią prokurator Renatę Krzaczek-Śniegocką z pełnienia funkcji Prokuratora Rejonowego w Słupsku, powierzając pełnienie tej funkcji od dnia 01 February 2018,,pl,Additional information can be obtained at the Department of Organizational IV District Prosecutor's Office in Slupsk tel,,pl,where the proposals will be considered for appointment to the position of assessors will be given to the message later,,pl,IV Department of the Organizing,,pl,The LOV g e n e asesorskich vacancies in the prosecution of the District Slupsk Chojnice,,pl. Panu prokuratorowi Piotrowi Nierebińskiemu.

Pan prokurator Piotr Nierebiński aplikację prokuratorską ukończył w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku; następnie od lutego 2003r. pracował na stanowisku asesora, a od lutego 2005r. na stanowisku prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Sławnie.

In the period from February 2008,,pl,Mark 2017r,,pt,He served as Deputy District Attorney in Sławno,,pl,Mr. Peter Nierebiński prosecutor to the Prosecutor's Office in Slupsk returned in October 2017,,pl,where previously he dealt with the conduct and supervision of investigations and inquiries,,pl. do marca 2017r. pełnił funkcję Zastępcy Prokuratora Rejonowego w Sławnie.

Pan prokurator Piotr Nierebiński do Prokuratury Rejonowej w Słupsku powrócił w październiku 2017r. gdzie dotychczas zajmował się prowadzeniem i nadzorowaniem śledztw oraz dochodzeń.

 

Spokesman

District Prosecutor's Office in Slupsk

Paweł Wnuk