Statement of the Spokesman - PO IV WOS 0610.16.2020

Slupsk, of 13 March 2020 r.

PO IV WOS 0610.16.2020

 

Communication No. 16/20
(concerns the murder of a woman in Janowice near Lębork,,pl,The District Prosecutor's Office in Słupsk sent an indictment to the Słupsk regional court against Rene P.,,pl,Łukasz B,,pl,and Zbigniew M,,pl,in connection with the planning and joint execution of the crime of the murder of Barbara P.,,pl,that the initiator of the murder crime was Rene P.,,pl,who asked Zbigniew M. for help in organizing it,,pl,and he then commissioned her to Łukasz B,,pl,to the murder of Barbara P.,,pl,in the house where the marriage was lived,,pl,in Janowice near Lębork,,pl)

 

Prokuratura Okręgowa w Słupsku skierowała do słupskiego sądu okręgowego akt oskarżenia przeciwko Rene P. (years 45), Łukaszowi B. (years 25) oraz Zbigniewowi M. (years 35) w związku z zaplanowaniem oraz wspólnym dokonaniem zbrodni zabójstwa Barbary P.

The findings of the investigation results, iż inicjatorem zbrodni zabójstwa był Rene P., który o pomoc w jej zorganizowaniu poprosił Zbigniewa M., a ten następnie zlecił jej dokonanie Łukaszowi B.

As established, do zabójstwa Barbary P. doszło w dniu 21 maja 2019r. w domu zamieszkiwanym przez małżeństwo P. w Janowicach pod Lęborkiem. Then it was Łukasz B,,pl,taking advantage of the moment,,pl,in which the woman was at home, he entered inside alone,,pl,he first made her vulnerable,,pl,then strangled his arms around his neck,,pl,then the corpse of the woman was taken by car near the nearby field,,pl,where he hid them in the bushes,,pl,The further findings of the investigation show,,pl,that Zbigniew M,,pl,then he helped Łukasz B,,pl,in blurring the evidence of a homicide,,pl,with whom,,pl,as with Rene P.,,pl,he stayed in touch,,pl,The investigation carried out in the case also revealed,,pl,iż Rene P,,en. wykorzystując moment, w którym kobieta przebywała w domu sama wszedł do jego wnętrza; najpierw doprowadził ją do stanu bezbronności, a następnie udusił rękoma za szyję. Łukasz B. następnie zwłoki kobiety przewiózł samochodem w pobliże okolicznego pola, gdzie ukrył je w krzakach.

Z dalszych ustaleń śledztwa wynika, iż Zbigniew M. następnie pomógł Łukaszowi B. w zatarciu śladów zabójstwa, z którym, podobnie jak z Rene P. pozostawał w kontakcie. Przeprowadzone w sprawie śledztwo wykazało także, iż Rene P. during the assassination he was on a business trip,,pl,what was supposed to be his alibi,,pl,In addition, Łukasz B,,pl,he was accused of possessing a significant amount of new psychoactive substances,,pl,it is almost,,pl,I play afterburners,,pl,which were disclosed during a search carried out at his place of residence and for forgery of documents related to the sale of a passenger car,,pl,which Łukasz B,,pl,took the body of Barbara P,,pl,in place of their hiding,,pl,Rene P,,en,is a Dutch citizen and husband of a murdered woman,,pl, co miało stanowić jego alibi.

Ponadto Łukasz B. został oskarżony o posiadanie znacznej ilości nowych substancji psychoaktywnych, to jest prawie 900 gram dopalaczy, które zostały ujawnione w toku przeprowadzonego w jego miejscu zamieszkania przeszukania oraz o dokonanie fałszerstwa dokumentów związanych że sprzedażą samochodu osobowego, którym Łukasz B. dokonał przewiezienia zwłok Barbary P. w miejsce ich ukrycia.

Rene P. to obywatel Holandii oraz mąż zamordowanej kobiety, with whom he and his children lived permanently in Janowice near Lębork, running an extensive farm,,pl,The remaining accused are residents of nearby towns,,pl,that the motive for the crime could have been misunderstandings between the spouses of P.,,pl,Rene P.,,en,and Zbigniew M,,pl,they did not admit the murder of the alleged crime,,pl,with Rene P,,pl,He stated,,pl,that he had nothing to do with killing his wife,,pl,Zbigniew M.,,pl,that Rene P.,,pl,asked him to find a person,,pl. Pozostali oskarżeni to mieszkańcy pobliskich miejscowości.

The findings of the investigation results, iż motywem dokonanej zbrodni mogły być nieporozumienia pomiędzy małżonkami P.

Rene P., Łukasz B. oraz Zbigniew M. nie przyznali się do popełnienia zarzucanej im zbrodni zabójstwa, przy czym składając wyjaśnienia Rene P. stwierdził, iż nie miał nic wspólnego z zabiciem swojej żony, Zbigniew M. stwierdził, że Rene P. poprosił go o znalezienie osoby, who will only scare a woman,,pl,and Łukasz B,,pl,that he wasn't going to kill a woman,,pl,and her death happened accidentally and in self-defense,,pl,for she attacked him with a knife,,pl,Preventive remedies in the form of pre-trial detention continue to be applied to the perpetrators of this crime,,pl,have not yet been punished by court,,pl,he had previously been punished for robbery and drug possession,,pl,There is a penalty for committing and committing a murder,,pl, a Łukasz B. stwierdził, iż nie miał zamiaru zabić kobiety, a do jej śmierci doszło przypadkowo i to w obronie własnej, albowiem ta zaatakowała go nożem.

Wobec sprawców tej zbrodni w dalszym ciągu stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Rene P. i Zbigniew M. nie byli dotychczas karani sądownie, Łukasz B. był uprzednio karany za paserstwo oraz posiadanie narkotyków.

Za zlecenie oraz dokonania zbrodni zabójstwa grozi kara od 8 years imprisonment, land 25 years imprisonment or a sentence of life imprisonment.

Spokesman
District Prosecutor's Office in Slupsk

Paweł Wnuk