Заявление пресс-секретаря - PO IV СУВ 0610.18.2020

Слупск, из 02 Апрель 2020 R.

PO IV WOS 0610.18.2020

Сообщение № 18/20

(касается совершения преступлений по НДС жителями Лемборкского повята,,pl,касается совершения преступлений по НДС жителями Лемборкского повята,,pl,касается совершения преступлений по НДС жителями Лемборкского повята,,pl)

 

Prokuratura Okręgowa w Słupsku skierowała do lęborskiego sądu rejonowego akt oskarżenia przeciwko dwóm mieszkańcom powiatu lęborskiego, to jest Eugeniuszowi D. (лет 71) oraz Zygmuntowi P. (лет 65) m.in. w związku z popełnieniem oszustw skarbowych w podatku VAT.

Выводы по результатам расследования, iż przestępcza działalność oskarżonych wiązała się z wykorzystaniem w okresie czasu od 2014 из 2016 roku różnych aspektów prowadzenia firmy agroturystycznej pod Lęborkiem oraz firmy budowlanej w Lęborku, для каких компаний включают,,pl,ведутся ненадежные бухгалтерские книги и выписываются фиктивные счета-фактуры с НДС,,pl,Результатом этой преступной деятельности,,pl,в соответствии с которым обвиняемый действовал независимо или сотрудничал друг с другом,,pl,вымогать субсидию на развитие агротуризма компании в размере почти,,pl,выставление фиктивных счетов-фактур на общую сумму более,,pl,Злотых и истощение НДС, в том числе внесение необоснованного возмещения НДС на общую сумму свыше,,pl,Эугениуш Д,,en. prowadzono nierzetelne księgi rachunkowe oraz wystawiano fikcyjne faktury VAT.

Efektem tej przestępczej działalności, w ramach której oskarżeni działali samodzielnie lub współpracując ze sobą, było doprowadzenie do wyłudzenia dotacji na rozwój firmy agroturystycznej w kwocie prawie 160 000 PLN, wystawienie fikcyjnych faktur VAT na łączna kwotę ponad 1 250 000 PLN oraz uszczuplenie podatku VAT w tym doprowadzenie do nienależnego zwrotu podatku VAT na łączną kwotę ponad 110 000 PLN.

Eugeniusz D. допрошенный в качестве подозреваемого, он не признался в совершении предполагаемого преступления,,pl,в то время как Zygmunt P,,pl,он признался лишь частично в преступлениях, в которых его обвиняли,,pl,обвиняемые в своих сложных объяснениях уменьшили свою уголовную ответственность,,pl,Ответчики в прошлом не были наказаны в суде,,pl,никакие меры предосторожности не были приняты против них,,pl,grozi im kara,,ru,Они наказываются лишением свободы на срок до года за совершение обвиняемых преступлений,,pl, natomiast Zygmunt P. do popełnienia zarzucanych mu czynów przyznał się jedynie częściowo; oskarżeni w złożonych wyjaśnieniach umniejszali swoją odpowiedzialność karną.

Oskarżeni w przeszłości nie byli karani sądownie; nie były wobec nich stosowane środki zapobiegawcze.

Za popełnienie zarzucanych oskarżonym przestępstw grozi im kara pozbawienia wolności nawet do lat 8.

 

Пресс-секретарь

Район прокуратура в Слупске

Paweł Wnuk