Заявление пресс-секретаря - PO IV СУВ 0610.2.2019

Слупск, из 09 Января 2019 R.

 

PO IV WOS 0610.2.2019

 

Сообщение № 2/2019
(dotycz tragedii w Suszku)

W śledztwie dotyczącym tragedii w Suszku Prokuratura Okręgowa w Słupsku przedstawiła Andrzejowi N. обвинение в совершении преступления, связанного с невыполнением служебных обязанностей, без перевода в период, непосредственно предшествующий возникновению перерыва в погоде в Пойницком районе, оповещения о погоде о предстоящем шторме на более низкий уровень кризисного управления,,pl,какое предупреждение ему ранее было дано из Губернского центра управления кризисами,,pl,Анджей Н,,pl,а затем он представил объяснения в соответствии с фактическим положением дел, изложенным в деле,,pl, który to alert został mu wcześniej przekazany z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gdańsku.

Andrzej N. przesłuchany w charakterze podejrzanego przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa, a następnie złożył wyjaśnienia zgodne z dotychczas ustalonym w sprawie stanem faktycznym.

Andrzej N. to 67 Саммер, затем ушел в отставку директор департамента безопасности и антикризисного управления повятской старости в Хойнице,,pl,к обязанностям которого, среди прочего,,pl,Затем необходимо было перейти на более низкий уровень управления оповещениями о погоде.,,pl,Анджей Н,,pl,По делу доказательственная деятельность, запланированная прокурором, все еще осуществляется,,pl,после чего будут приняты дальнейшие решения,,pl,не исключая решения о предъявлении уголовного обвинения другим лицам,,pl, do obowiązków którego m.in. należało wtedy przekazywanie na niższy szczebel zarządzania alertów pogodowych.

Andrzejowi N. za popełnienie zarzucanego mu przestępstwa grozi kara pozbawienia wolności do lat 3.

W sprawie obecnie w dalszym ciągu realizowane są zaplanowane przez prokuratora czynności dowodowe, po przeprowadzeniu których będą podejmowane dalsze decyzje, nie wykluczając decyzji o przedstawieniu zarzutów przestępstwa kolejnym osobom.

Пресс-секретарь
Район прокуратура в Слупске

Paweł Wnuk