Komunikat Rzecznika Prasowego – PO IV WOS 0610.22.2019

Słupsk, dnia 22 lipca 2019r.

PO IV WOS 0610.22.2019

Komunikat nr 22/2019

(dotycz tragedii w Suszku)

 

W sprawie dotyczącej tragedii w Suszku  Prokuratura Okręgowa w Słupsku  przedstawiła  zarzuty  popełnienia przestępstwa kolejnym  2 osobom, to jest  synoptykowi z IMGW w Krakowie  Witoldowi W. oraz synoptykowi  centrum nadzoru operacyjnego z IMGW w Warszawie  Marii M.,  którzy to w dniu nawałnicy pełnili dyżury meteorologiczne z kompetencjami podejmowania decyzji dla obszaru całego kraju. Osobom tym zarzucono nieumyślne niedopełnienie obowiązków służbowych polegające na nie podwyższeniu dla obszaru województwa pomorskiego oraz województwa kujawsko-pomorskiego ostrzeżenia meteorologicznego z 2 na 3 stopień zagrożenia, pomimo istniejących ku temu przesłanek.

Witold W. oraz Maria M. przesłuchani w charakterze podejrzanych nie przyznali się do popełnienia zarzucanego im przestępstwa, a następnie odmówili wyjaśnień i odpowiedzi na pytania.

Wobec powyżej wskazanym podejrzanym  nie zastosowano żadnego ze środków zapobiegawczych. Za popełnienie zarzucanego przestępstwa niniejszym podejrzanym będzie groziła  kara grzywny, kara ograniczenia wolności albo kara pozbawienia wolności do lat 2.

Dla przypomnienia, w niniejszej sprawie zarzuty popełnienia przestępstwa zostały już wcześniej przedstawione 3 osobom, to jest:  byłemu już Dyrektorowi Wydziału Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Chojnicach Andrzejowi N., a także komendantowi obozu harcerskiego w Suszku Mateuszowi I. oraz jego zastępcy Włodzimierzowi D.

W śledztwie obecnie w dalszym ciągu realizowane są zaplanowane przez prokuratora czynności postępowania przygotowawczego; okres śledztwa w niniejszej sprawie został przedłużony do dnia 30 września 2019r., w tym też terminie planowane jest jego zakończenie.

 

 Rzecznik Prasowy

Prokuratury Okręgowej w Słupsku

Paweł Wnuk