Komunikat Rzecznika Prasowego – PO IV WOS 0610.23.2020

Słupsk, dnia 01 lipca 2020 r.

PO IV WOS 0610.23.2020

 

Komunikat nr 23/20
(dotyczy przestępstw narkotykowych popełnionych w ramach zorganizowanej grupy przestępczej)

 

Prokuratura Okręgowa w Słupsku skierowała do koszalińskiego sądu okręgowego akt oskarżenia przeciwko Krzysztofowi M. (lar 45), Robertowi Ch. (lat 48), Dariuszowi K. (lat 49), Tomaszowi S. (lat 41), Łukaszowi J. (lat 38), Jerzemu Z. (lat 66) oraz Kamilowi B. (lat 40) w związku z szeregiem przestępstw narkotykowych, w tym popełnionych w ramach zorganizowanej grupy przestępczej.

Z ustaleń śledztwa wynika, iż na terenie województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego w okresie od co najmniej początku stycznia 2016r. do marca 2017r. działała zorganizowana grupa przestępcza zajmująca się nabywaniem i przewozem z terenu Holandii i innych państw Unii Europejskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej znacznych ilości substancji psychotropowych, środków odurzających, uprawą, przetwarzaniem, dalszą dystrybucją oraz praniem brudnych pieniędzy pochodzących z obrotu narkotykami; niniejsza grupa zajmowała się również przewozem narkotyków na teren Skandynawii. Ustalona w sprawie grupa przestępcza prowadziła swoją działalność przede wszystkim w Sławnie, Ustce, ale także w Gdańsku i wiązała się ona z obrotem co najmniej kilkudziesięciu kilogramów kokainy, amfetaminy oraz marihuany o łącznej wartości ponad 1 mln. złotych.

Ja ustalono, liderem grupy przestępczej był Krzysztof M., który kierował działalnością grupy i wydawał polecenia pozostałym jej członkom, był on również odpowiedzialny m.in. za zbieranie środków finansowych na zakup narkotyków oraz koordynowanie procesu przewozu, produkcji i dystrybucji narkotyków. W skład grupy wchodzili ponadto Robert Ch., Dariusz K., Tomasz S., Łukasz J., Jerzy Z., Kamil B.

Z dokonanych ustaleń wynika, iż Krzysztof M. zarobione środki pieniężne z przestępstw związanych z narkotykami próbował zalegalizować za pośrednictwem swojej działalności gospodarczej związanej z handlem paliwami.

Krzysztof M. nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień; pozostali oskarżeni natomiast przyjmowali różne stanowiska procesowe, część z nich się przyznała, a pozostała część nie przyznała się do popełnienia przypisywanych im przestępstw.

Spośród występujących w sprawie podejrzanych uprzednio karany sądownie był jedynie Tomasz S., który wcześniej został skazany za przestępstwo polegające na uprawie marihuany i który obecnie odbywa karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Wierzchowie.

Wobec Krzysztofa M. w dalszym ciągu stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Wobec pozostałych oskarżonych aktualnie stosowane są wolnościowe środki zapobiegawcze takie jak dozór policji, zakaz opuszczania kraju czy też poręczenie majątkowe.

Występujący w sprawie oskarżeni to w większości mieszkańcy Sławna.

Za popełnienie zarzucanych przestępstw oskarżonym grozi kara pozbawienia wolności nawet do lat 10.

 

Rzecznik Prasowy
Prokuratury Okręgowej w Słupsku

Paweł Wnuk