Заявление пресс-секретаря - PO IV СУВ 0610.23.2020

Слупск, из 01 Июль 2020 R.

PO IV WOS 0610.23.2020

 

Сообщение № 23/20
(dotyczy przestępstw narkotykowych popełnionych w ramach zorganizowanej grupy przestępczej)

 

Районная прокуратура в Слупске направила обвинительное заключение в отношении Кшиштофа М в Кошалинский районный суд,,pl,лар,,en,Роберт Ч,,pl,Дариуш К.,,pl,Томаш С.,,pl,Лукаш Дж,,pl,Ежи Z,,pl,и Камил Б,,pl,в связи с рядом преступлений, связанных с наркотиками,,pl,в том числе совершенные в составе организованной преступной группы,,pl,что в Поморском и Западно-Поморском воеводствах в период как минимум с начала января 2016 года,,pl. (lar 45), Robertowi Ch. (лет 48), Dariuszowi K. (лет 49), Tomaszowi S. (лет 41), Łukaszowi J. (лет 38), Jerzemu Z. (лет 66) oraz Kamilowi B. (лет 40) w związku z szeregiem przestępstw narkotykowych, w tym popełnionych w ramach zorganizowanej grupy przestępczej.

Выводы по результатам расследования, iż na terenie województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego w okresie od co najmniej początku stycznia 2016r. do marca 2017r. организованная преступная группировка занималась закупкой и транспортировкой значительного количества психотропных веществ из Нидерландов и других стран Европейского Союза на территорию Республики Польша.,,pl,одурманивающих,,pl,выращивание,,pl,обработка,,pl,дальнейшее распространение и отмывание денег от незаконного оборота наркотиков,,pl,эта группа также занималась перевозкой наркотиков в Скандинавию,,pl,Созданная по делу преступная группа вела свою деятельность преимущественно в Славно,,pl, środków odurzających, uprawą, przetwarzaniem, dalszą dystrybucją oraz praniem brudnych pieniędzy pochodzących z obrotu narkotykami; niniejsza grupa zajmowała się również przewozem narkotyków na teren Skandynawii. Ustalona w sprawie grupa przestępcza prowadziła swoją działalność przede wszystkim w Sławnie, Устка,,pl,но и в Гданьске, и это было связано с оборотом не менее нескольких десятков килограммов кокаина,,pl,амфетамины и марихуана общей стоимостью более,,pl,mln,,ru,я согласился,,pl,лидером преступной группы был Кшиштоф М.,,pl,кто руководил деятельностью группы и давал инструкции другим членам,,pl,он был также ответственным, среди других,,pl,для сбора средств на приобретение лекарств и координации транспортного процесса,,pl,производство и распространение наркотиков,,pl,В группу также вошел Роберт Ч.,,pl,Дариуш К.,,pl,Томаш С.,,pl,Лукаш Й.,,pl, ale także w Gdańsku i wiązała się ona z obrotem co najmniej kilkudziesięciu kilogramów kokainy, amfetaminy oraz marihuany o łącznej wartości ponad 1 mln. золото,,pl,Июнь 2019,,pl,по требованию районной прокуратуры в Слупске,,pl,Слупский районный суд обратился в Веслав Ś,,pl,мера пресечения в виде временного содержания под стражей на срок до даты,,pl,Июль 2019,,pl,Указанная мера пресечения была применена судом в соответствии с заявлением прокурора,,pl,который он узнал,,pl,что использование предварительного заключения Wiesław Ś,,pl,в течение указанного периода времени будет достаточно для обеспечения надлежащего хода расследования,,pl,что должно произойти к концу июля этого года,,pl.

Ja ustalono, liderem grupy przestępczej był Krzysztof M., który kierował działalnością grupy i wydawał polecenia pozostałym jej członkom, był on również odpowiedzialny m.in. za zbieranie środków finansowych na zakup narkotyków oraz koordynowanie procesu przewozu, produkcji i dystrybucji narkotyków. W skład grupy wchodzili ponadto Robert Ch., Dariusz K., Tomasz S., Łukasz J., Ежи З.,,pl,Камил Б,,id,он пытался легализовать деньги, полученные от преступлений, связанных с наркотиками, через свой бизнес по торговле топливом,,pl,Кшиштоф М,,pl,он не признал себя виновным в предъявленных ему обвинениях и отказался объяснить,,pl,в то время как другой обвиняемый занял различные процессуальные позиции,,pl,некоторые из них признались,,pl,а остальные не признали себя виновными в совершенных им преступлениях,,pl, Kamil B.

Z dokonanych ustaleń wynika, что Кристофер M. zarobione środki pieniężne z przestępstw związanych z narkotykami próbował zalegalizować za pośrednictwem swojej działalności gospodarczej związanej z handlem paliwami.

Krzysztof M. nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień; pozostali oskarżeni natomiast przyjmowali różne stanowiska procesowe, część z nich się przyznała, a pozostała część nie przyznała się do popełnienia przypisywanych im przestępstw.

Из подозреваемых по делу подозреваемых только Томаш С.,,pl,который ранее был осужден за преступление выращивания марихуаны и который в настоящее время отбывает тюремное заключение в тюрьме в Вежчуве,,pl,Кшиштоф М,,pl,В отношении других обвиняемых в настоящее время применяются либертарианские меры пресечения, такие как полицейский надзор,,pl, który wcześniej został skazany za przestępstwo polegające na uprawie marihuany i który obecnie odbywa karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Wierzchowie.

Wobec Krzysztofa M. w dalszym ciągu stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Wobec pozostałych oskarżonych aktualnie stosowane są wolnościowe środki zapobiegawcze takie jak dozór policji, zakaz opuszczania kraju czy też poręczenie majątkowe.

Występujący w sprawie oskarżeni to w większości mieszkańcy Sławna.

Za popełnienie zarzucanych przestępstw oskarżonym grozi kara pozbawienia wolności nawet do lat 10.

 

Пресс-секретарь
Район прокуратура в Слупске

Paweł Wnuk