Statement of the Spokesman - PO IV WOS 0610.24.2020

Slupsk, of 09 July 2020 r.

PO IV WOS 0610.24.2020

 

Communication No. 24/20
(concerns the murder in Krzemieniewo,,pl,The District Prosecutor's Office in Człuchów is investigating the assassination of Agnieszka M.,,pl,which occurred on,,pl,in the town of Krzemieniewo,,pl,The incident occurred about six o'clock in the morning in Krzemieniewo in the forester's lodge of the Czarne Człuchowskie Forest District,,pl,Then it was under the forester Jacek M,,pl,murdered his wife Agnieszka M.,,pl,by firing three shots at a rifle-type hunting weapon towards her,,pl,and then he committed suicide,,pl)

 

Prokuratura Rejonowa w Człuchowie prowadzi śledztwo w sprawie zabójstwa Agnieszki M., do którego doszło w dniu 09 lipca 2020r. w miejscowości Krzemieniewo.

Do zdarzenia doszło około godziny szóstej nad ranem w miejscowości Krzemieniewo na terenie leśniczówki Nadleśnictwa Czarne Człuchowskie. Wtedy to podleśniczy Jacek M. dokonał zabójstwa swojej żony Agnieszki M. oddając w jej kierunku trzy strzały z broni myśliwskiej typu sztucer, a następnie dokonał samobójstwa. The woman was shot in the bathroom,,pl,and the shots fell through the window in the door leading to the bathroom,,pl,the man shot himself in the bedroom,,pl,Jacek M,,en,he was a hunter and was authorized to have two weapons, i.e. a rifle and a forge,,pl,The farewell letter left by the man shows,,pl,that the background of the tragedy were marital misunderstandings,,pl,In the period preceding the event, no police intervention in this family was recorded,,pl,Two underage children come from marriage,,pl, a strzały padły przez okienko w drzwiach prowadzących do łazienki; mężczyzna natomiast zastrzelił się w sypialni.

Jacek M. był myśliwym i posiadał zezwolenie na dwie jednostki broni to jest na sztucer oraz na kniejówkę.

Z pozostawionego przez mężczyznę listu pożegnalnego wynika, iż tłem tragedii były nieporozumienia małżeńskie.

W okresie poprzedzającym zdarzenie nie odnotowano interwencji Policji w tej rodzinie.

Z małżeństwa pochodzi dwoje małoletnich dzieci w wieku 16 in 10 years.

The prosecutor worked at the scene from the morning,,pl,the site of the murder and suicide was examined,,pl,the hunting weapon was secured,,pl,and the bodies of a woman and a man were secured for further section tests,,pl,The investigation in this case will be conducted by the District Prosecutor's Office in Człuchów,,pl; zostały przeprowadzone oględziny miejsca zabójstwa oraz samobójstwa, została zabezpieczona broń myśliwska, a także do dalszych badań sekcyjnych zostały zabezpieczone ciała kobiety i mężczyzny.

Śledztwo w tej sprawie będzie prowadziła Prokuratura Rejonowa w Człuchowie.

Spokesman
District Prosecutor's Office in Slupsk

Paweł Wnuk