Mitteilung Sprecher – PO IV WOS 0610.26.2018

Slupsk, von 27 2018r Marke,,pt,Bezirksstaatsanwaltschaft in Słupsk,,pl,in Słupsk,,pl,Es regelt Kunst,,pl,April 2018,,pl,Bezirksstaatsanwalt,,pl,2018r Marke,,pt,Bezirksstaatsanwaltschaft in Słupsk,,pl,in Słupsk,,pl,Es regelt Kunst,,pl,April 2018,,pl,Bezirksstaatsanwalt,,pl.

PO IV WOS 0610.26.2018

Mitteilung Nr. 26/18

(dotyczy wycięcia drzew w Łebie)

 

Prokuratura Okręgowa w Słupsku w sprawie dotyczącej wycięcia drzew w Łebie postanowiła przedstawić dwóm osobom, to jest Jerzemu R. oraz Marii van S. zarzuty popełnienia przestępstw spowodowania zniszczenia w świecie roślinnym i zwierzęcym w znacznych rozmiarach.

W przypadku Jerzego R. przedstawiony temu podejrzanemu zarzut przestępstwa wiąże się ze zleceniem zatrudnionym przez siebie pracownikom prac związanych z wycięciem drzew na czterech działkach, to jest na obszarze około 3 ha oraz prac związanych z usunięciem tych drzew z obszaru objętego wycinką, przy czym w zakresie wycięcia i usunięcia drzew z jednej z tych działek miał on działać wspólnie i w porozumieniu z Marią van. S.

W przypadku Marii van. S. przedstawiony tej podejrzanej zarzut przestępstwa wiąże się natomiast ze zleceniem Jerzemu R., z którym miała działać wspólnie i w porozumieniu, prac związanych z wycięciem drzew na jednej działce oraz prac związanych z ich usunięciem z obszaru objętego wycinką.

W wyniku powyższego, na terenie objętym wycinką doszło do zniszczenia lasu bażynowego, a także roślin objętych częściową albo całkowitą ochroną przyrodniczą miedzy innymi takich jak: bażyna czarna, rokietnik pospolity, gajnik lśniący, widłoząb Bergera, wrzosiec bagienny, paprotka zwyczajna, tujowiec tamaryszkowaty, brodawkowiec czysty, borówka brusznica, listera sercowata i inne oraz do zniszczenie okresowych siedlisk owadów i ptaków podlegających ścisłej ochronie przyrodniczej takich jak dzięcioł duży czy też pliszka żółta; to jest do zniszczenia w świecie roślinnym i zwierzęcym w znacznych rozmiarach.

Podjęcie decyzji o przedstawieniu zarzutów wyżej wskazanym osobom poprzedzone było szeregiem dowodów, jakie zostały przeprowadzone w sprawie, w szczególności trzema opiniami biegłego z zakresu ochrony środowiska, przy czym dwie z nich były opiniami uzupełniającymi.

Przesłuchani w charakterze podejrzanych zarówno Jerzy R. jak i Maria van. S. nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im przestępstw.

Podejrzani, którzy występują w sprawie to właściciele działek, na których została dokonana wycinka oraz usuniecie wyciętych drzew.

Śledztwo w powyższej sprawie zostało przedłużone do dnia 03 czerwca 2018r., w którym to okresie czasu należy spodziewać się zakończenia postępowania przygotowawczego.

Za przestępstwo spowodowania zniszczenia w świecie roślinnym i zwierzęcym w znacznych rozmiarach grozi kara pozbawienia wolności od 3 Monate bis fünf Jahre 5.

 

Sprecher

Staatsanwaltschaft am Amtsgericht in Slupsk

Paweł Wnuk