Komunikat Rzecznika Prasowego – PO IV WOS 0610.26.2020

Słupsk, dnia 03 września 2020 r.

PO IV WOS 0610.26.2020

Komunikat nr 26/20
(dotyczy sprawy wypadku lotniczego szybowca)

 

W sprawie wypadku lotniczego szybowca, do którego doszło w dniu 03 lipca 2018r. w Krępie Słupskiej Prokuratura Okręgowa w Słupsku przedstawiła instruktorowi lotnictwa Andrzejowi R. zarzuty popełnienia dwóch przestępstw, to jest zarzut spowodowania wypadku lotniczego ze skutkiem śmiertelnym oraz zarzut wyłudzenia nieprawdy w dokumencie poświadczającym wymagany stan jego zdrowia jako pilota i instruktora lotnictwa.

Podejrzany w toku przesłuchania nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw, a następnie składając wyjaśnienia stwierdził, iż nie pamięta przebiegu zaistniałego wypadku lotniczego.

Wcześniej w sprawie Prokurator, po przesłuchaniu świadków oraz zgromadzeniu odpowiedniej dokumentacji uzyskał opinię biegłego z zakresu lotnictwa w tym opinię uzupełniającą oraz opinię biegłego z zakresu medycyny. Powołani do sprawy biegli przede wszystkim wypowiedzieli się co do przyczyn zaistniałego wypadku lotniczego, ale również co do kwestii, czy z uwagi na stan zdrowia instruktor lotnictwa mógł pełnić taką funkcję; Prokurator zapoznał się także ze sprawozdaniem Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych.

Z przeprowadzonych badań krwi podejrzanego na zawartość alkoholu wynika, iż w chwili wypadku był on trzeźwy.

Za spowodowanie wypadku lotniczego ze skutkiem śmiertelnym grozi kara pozbawienia wolności od 6 m-cy do lat 8, natomiast za wyłudzenie poświadczenia nieprawdy w dokumencie kara pozbawienia wolności do lat 3.

Zakończenie śledztwa w sprawie najprawdopodobniej nastąpi z końcem września tego roku.

Rzecznik Prasowy
Prokuratury Okręgowej w Słupsku

Paweł Wnuk