Erklärung des Sprechers - PO IV WOS 0610.26.2020

Slupsk, von 03 September 2020 r.

PO IV WOS 0610.26.2020

Mitteilung Nr. 26/20
(dotyczy sprawy wypadku lotniczego szybowca)

 

Bei einem Segelflugunfall,,pl,In Krępa Słupska präsentierte die Bezirksstaatsanwaltschaft in Słupsk den Fluglehrer Andrzej R.,,pl,Anklage wegen zweier Verbrechen,,pl,Dies ist die Behauptung eines Flugunfalls mit tödlichem Ausgang und die Behauptung der Erpressung von Falschheit in einem Dokument, das den erforderlichen Gesundheitszustand als Pilot und Fluglehrer bescheinigt,,pl,Während der Befragung gestand der Verdächtige nicht, die mutmaßlichen Straftaten begangen zu haben,,pl,und dann, während er Erklärungen gab, erklärte er,,pl, do którego doszło w dniu 03 lipca 2018r. w Krępie Słupskiej Prokuratura Okręgowa w Słupsku przedstawiła instruktorowi lotnictwa Andrzejowi R. zarzuty popełnienia dwóch przestępstw, to jest zarzut spowodowania wypadku lotniczego ze skutkiem śmiertelnym oraz zarzut wyłudzenia nieprawdy w dokumencie poświadczającym wymagany stan jego zdrowia jako pilota i instruktora lotnictwa.

Podejrzany w toku przesłuchania nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw, a następnie składając wyjaśnienia stwierdził, dass er sich nicht an den Verlauf des Unfalls erinnert,,pl,Früher im Fall des Staatsanwalts,,pl,Nachdem er Zeugen angehört und relevante Unterlagen gesammelt hatte, erhielt er ein Gutachten für die Luftfahrt, einschließlich eines ergänzenden Gutachtens und eines Gutachtens auf dem Gebiet der Medizin,,pl,Die zu dem Fall angerufenen Sachverständigen äußerten sich zunächst zu den Ursachen des Flugunfalls,,pl,sondern auch in Bezug auf das Thema,,pl,könnte ein Fluglehrer aufgrund seines Gesundheitszustands eine solche Funktion ausüben?,,pl.

Wcześniej w sprawie Prokurator, po przesłuchaniu świadków oraz zgromadzeniu odpowiedniej dokumentacji uzyskał opinię biegłego z zakresu lotnictwa w tym opinię uzupełniającą oraz opinię biegłego z zakresu medycyny. Powołani do sprawy biegli przede wszystkim wypowiedzieli się co do przyczyn zaistniałego wypadku lotniczego, ale również co do kwestii, czy z uwagi na stan zdrowia instruktor lotnictwa mógł pełnić taką funkcję; Prokurator zapoznał się także ze sprawozdaniem Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych.

Z przeprowadzonych badań krwi podejrzanego na zawartość alkoholu wynika, iż w chwili wypadku był on trzeźwy.

Za spowodowanie wypadku lotniczego ze skutkiem śmiertelnym grozi kara pozbawienia wolności od 6 m-cy do lat 8, natomiast za wyłudzenie poświadczenia nieprawdy w dokumencie kara pozbawienia wolności do lat 3.

Zakończenie śledztwa w sprawie najprawdopodobniej nastąpi z końcem września tego roku.

Sprecher
Staatsanwaltschaft am Amtsgericht in Slupsk

Paweł Wnuk