Statement of the Spokesman - PO IV WOS 0610.26.2020

Slupsk, of 03 September 2020 r.

PO IV WOS 0610.26.2020

Communication No. 26/20
(concerns the case of a glider air accident,,pl,On a glider air accident,,pl,in Krępa Słupska, the District Prosecutor's Office in Słupsk presented aviation instructor Andrzej R.,,pl,charges of two crimes,,pl,this is the allegation of an air accident with a fatal result and the allegation of extortion of falsehood in a document certifying the required state of his health as a pilot and aviation instructor,,pl,During the questioning, the suspect did not confess to committing the alleged offenses,,pl)

 

W sprawie wypadku lotniczego szybowca, do którego doszło w dniu 03 lipca 2018r. w Krępie Słupskiej Prokuratura Okręgowa w Słupsku przedstawiła instruktorowi lotnictwa Andrzejowi R. zarzuty popełnienia dwóch przestępstw, to jest zarzut spowodowania wypadku lotniczego ze skutkiem śmiertelnym oraz zarzut wyłudzenia nieprawdy w dokumencie poświadczającym wymagany stan jego zdrowia jako pilota i instruktora lotnictwa.

Podejrzany w toku przesłuchania nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw, and then, while giving explanations, he stated,,pl,that he does not remember the course of the accident,,pl,Earlier in the case of the Prosecutor,,pl,after hearing witnesses and collecting relevant documentation, he obtained an aviation expert opinion, including a supplementary opinion and an expert opinion in the field of medicine,,pl,The experts called to the case first of all commented on the causes of the air accident,,pl,but also as to the issue,,pl, iż nie pamięta przebiegu zaistniałego wypadku lotniczego.

Wcześniej w sprawie Prokurator, po przesłuchaniu świadków oraz zgromadzeniu odpowiedniej dokumentacji uzyskał opinię biegłego z zakresu lotnictwa w tym opinię uzupełniającą oraz opinię biegłego z zakresu medycyny. Powołani do sprawy biegli przede wszystkim wypowiedzieli się co do przyczyn zaistniałego wypadku lotniczego, ale również co do kwestii, could an aviation instructor perform such a function due to his health condition,,pl,The prosecutor also got acquainted with the report of the State Commission for Aircraft Accident Investigation,,pl,The blood tests of the suspect on the alcohol content show,,pl,that he was sober at the time of the accident,,pl,and for the fraudulent certification of untruth in the document, a penalty of up to years' imprisonment,,pl,The investigation into the case will most likely be completed at the end of September this year,,pl; Prokurator zapoznał się także ze sprawozdaniem Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych.

Z przeprowadzonych badań krwi podejrzanego na zawartość alkoholu wynika, iż w chwili wypadku był on trzeźwy.

Za spowodowanie wypadku lotniczego ze skutkiem śmiertelnym grozi kara pozbawienia wolności od 6 m-cy do lat 8, natomiast za wyłudzenie poświadczenia nieprawdy w dokumencie kara pozbawienia wolności do lat 3.

Zakończenie śledztwa w sprawie najprawdopodobniej nastąpi z końcem września tego roku.

Spokesman
District Prosecutor's Office in Slupsk

Paweł Wnuk