Заявление пресс-секретаря - PO IV СУВ 0610.26.2020

Слупск, из 03 Сентябрь 2020 R.

PO IV WOS 0610.26.2020

Сообщение № 26/20
(dotyczy sprawy wypadku lotniczego szybowca)

 

W sprawie wypadku lotniczego szybowca, do którego doszło w dniu 03 lipca 2018r. в Krępa Słupska районная прокуратура в Слупске представила авиационного инструктора Анджея Р.,,pl,обвинения в двух преступлениях,,pl,это обвинение в авиакатастрофе со смертельным исходом и обвинение в вымогательстве заведомо ложной информации в документе, удостоверяющем требуемое состояние его здоровья как пилота и авиационного инструктора,,pl,Во время допроса подозреваемый не признался в совершении предполагаемых правонарушений.,,pl,а затем, давая объяснения, он заявил,,pl. zarzuty popełnienia dwóch przestępstw, to jest zarzut spowodowania wypadku lotniczego ze skutkiem śmiertelnym oraz zarzut wyłudzenia nieprawdy w dokumencie poświadczającym wymagany stan jego zdrowia jako pilota i instruktora lotnictwa.

Podejrzany w toku przesłuchania nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw, a następnie składając wyjaśnienia stwierdził, что он не помнит ход аварии,,pl,Ранее в случае с прокурором,,pl,заслушав свидетелей и собрав соответствующую документацию, он получил заключение авиационной экспертизы, в том числе дополнительное заключение и заключение эксперта в области медицины.,,pl,Вызванные в дело эксперты в первую очередь прокомментировали причины авиакатастрофы.,,pl,но также что касается вопроса,,pl,может ли авиационный инструктор выполнять такую ​​функцию по состоянию здоровья,,pl.

Wcześniej w sprawie Prokurator, po przesłuchaniu świadków oraz zgromadzeniu odpowiedniej dokumentacji uzyskał opinię biegłego z zakresu lotnictwa w tym opinię uzupełniającą oraz opinię biegłego z zakresu medycyny. Powołani do sprawy biegli przede wszystkim wypowiedzieli się co do przyczyn zaistniałego wypadku lotniczego, ale również co do kwestii, czy z uwagi na stan zdrowia instruktor lotnictwa mógł pełnić taką funkcję; Прокурор также ознакомился с отчетом Государственной комиссии по расследованию авиационных происшествий.,,pl,Анализ крови подозреваемого на содержание алкоголя показывает,,pl,что он был трезв во время аварии,,pl,а за ложное свидетельство неправды в документе - наказание в виде лишения свободы на срок до нескольких лет.,,pl,Следствие по делу, скорее всего, завершится в конце сентября этого года.,,pl,касается случая авиакатастрофы планера,,pl,На планере авиакатастрофа,,pl.

Z przeprowadzonych badań krwi podejrzanego na zawartość alkoholu wynika, iż w chwili wypadku był on trzeźwy.

Za spowodowanie wypadku lotniczego ze skutkiem śmiertelnym grozi kara pozbawienia wolności od 6 m-cy do lat 8, natomiast za wyłudzenie poświadczenia nieprawdy w dokumencie kara pozbawienia wolności do lat 3.

Zakończenie śledztwa w sprawie najprawdopodobniej nastąpi z końcem września tego roku.

Пресс-секретарь
Район прокуратура в Слупске

Paweł Wnuk