Komunikat Rzecznika Prasowego – PO IV WOS 0610.27.2020

Słupsk, dnia 01 października 2020r.

PO IV WOS 0610.27.2020

Komunikat nr 27 /20
(dotyczy zabójstwa Angeliki J. w Debrznie)

Na skutek apelacji Prokuratury Okręgowej w Słupsku od wyroku Sądu Okręgowego w Słupsku, na mocy którego Daniel M. został skazany m.in. za dokonanie zabójstwa swojej żony Angeliki J. na karę 15 lat pozbawienia wolności, Sąd Apelacyjny w Gdańsku w dniu 30 wrześniu 2020r. wydał wyrok na mocy którego podwyższył wymiar kary wobec tego skazanego do 25 lat pozbawienia wolności.
W wywiedzionej apelacji prokurator zarzucając rażącą niewspółmierność orzeczonej kary wniósł o zmianę wyroku Sądu Okręgowego w Słupsku poprzez orzeczenie wobec Daniela M. za dokonanie zbrodni zabójstwa swojej żony kary dożywotniego pozbawienia wolności.


W szczególności w apelacji prokurator podniósł, iż przypisana Danielowi M. zbrodnia zabójstwa nie była zbrodnią przypadkową, a z góry zaplanowaną i której elementy następnie były systematycznie oraz z pełną premedytacją przez niego realizowane. W ramach przygotowanego, a potem zrealizowanego przez Daniela M. skrupulatnego planu zabójstwa swojej żony oskarżony ten zadbał o każdy element swoich poczynań począwszy od wyboru czasu i miejsca zabójstwa, poprzez wybór narzędzia i sposobu służącego do jej dokonania, skończywszy na miejscu ukrycia zwłok ofiary oraz zatarciu śladów dokonanej zbrodni.


Apelacja obrońcy Daniela M. okazała się natomiast nieskuteczna i została ona uznana przez Sąd za bezzasadną; obrońca skazanego w wywiedzionej przez siebie apelacji domagał się uniewinnienia Daniela M. od wszystkich zarzucanych mu czynów.


Dla przypomnienia Sąd Okręgowy w Słupsku po zakończeniu rozprawy na skutek wniesionego przez Prokuraturę Okręgową w Słupsku aktu oskarżenia przeciwko Danielowi M., w dniu 02 października 2019r. wydał wyrok, na mocy którego Daniel M. został uznany winnym popełnienia obu zarzucanych mu przestępstw, za co Sąd wymierzył mu karę łączną 15 lat pozbawienia wolności, a także zasadził od w/w na rzecz córki zamordowanej nawiązkę w kwocie 100 000 PLN oraz na rzecz brata zamordowanej nawiązkę w kwocie 50 000 PLN. Prowadzący śledztwo w niniejszej sprawie prokurator Prokuratury Okręgowej w Słupsku Pani Renata Szamiel, po wygłoszeniu mowy końcowej wniosła o orzeczenie przez Sąd wobec Daniela M. kary łącznej dożywotniego pozbawienia wolności oraz tytułem nawiązki o zasądzenie od w/w na rzecz córki zamordowanej kwoty 100 000 PLN.


Daniel M. został przez Prokuraturę Okręgową w Słupsku oskarżony o dokonanie zabójstwa swojej żony Angeliki J., a także o wyłudzenie alimentów na rzecz swojej małoletniej córki. Według ustaleń śledztwa, do zabójstwa Angeliki J. doszło w dniu 02 października 1998r. Debrznie w mieszkaniu zajmowanym przez oskarżonego oraz przez jego żonę, to jest Angelikę J. Wtedy to, Daniel M. po powrocie z pracy do domu udusił swoją żonę kablem elektrycznym. Daniel M. następnie zwłoki Angeliki J. umieścił w torbie podróżnej, którą wraz z ciałem żony zakopał w pomieszczeniach piwnicznych zamieszkiwanego budynku w miejscu, w którym znajdowały się pozostałości średniowiecznej studni. Miejsce ukrycia zwłok Daniel M. wylał posadzką, a podłogę w całej piwnicy wyłożył cegłami. Po dokonanym zabójstwie Daniel M. utrzymywał, iż jego żona go porzuciła, że najpierw wyjechała do rodziny, a potem za granicę.


Szczątki Angeliki J. ujawniono po blisko 19 latach od dnia jej zabójstwa, to jest w dniu 24 kwietnia 2017r. w wyniku przeszukania pomieszczeń piwnicznych budynku przy użyciu georadaru, poprzedzonego ponowną analizą zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego przez funkcjonariuszy tzw. „Archiwum X” Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.


Z ustaleń śledztwa wynikało także, iż Daniel M. po zgłoszeniu zaginięcia swojej żony, już w dniu 19 października 1998r. wystąpił do Sądu z pozwem o rozwód z jednoczesnym wnioskiem o zasądzenie alimentów od Angeliki J. na rzecz ich małoletniej córki. Wobec kolejnych decyzji Sądu, po uprzednim wprowadzeniu w błąd co do porzucenia rodziny przez Angelikę J., zostały zasądzone alimenty, które Daniel M. w imieniu córki pobierał do dnia 01 stycznia 2009r. W ten sposób Daniel M. doprowadził Fundusz Alimentacyjny do niesłusznej wypłaty alimentów w łącznej kwocie 14 805 PLN.


Śledztwo w tej sprawie prowadzone było przez Prokuraturę Okręgowa w Słupsku; w toku śledztwa prokurator zgromadził bardzo obszerny materiał dowodowy, w tym uzyskał szereg specjalistycznych opinii biegłych, który zebrano w 19 tomach na blisko 4000 kart; akt oskarżenia w tej sprawie został do Sądu wniesiony pod koniec października 2018r.

Przeprowadzona p-ko Danielowi M. rozprawa przed Sądem Okręgowym w Słupsku miała charakter poszlakowy.

Daniel M. w toku całego procesu nie przyznawał się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw.

Rzecznik Prasowy
Prokuratury Okręgowej w Słupsku
Paweł Wnuk