Komunikat Rzecznika Prasowego – PO IV WOS 0610.28.2019

Słupsk, dnia 13 września 2019r.

PO IV WOS 0610.28.2019

Komunikat nr  28/19

(dotyczy handlu ludźmi)

 

Na polecenie  Prokuratury Okręgowej w Słupsku,  w dniu 11 września 2019r. zostały zatrzymane 2 osoby, to jest Mohamed B. oraz Marta K., którym przedstawiono zarzuty przestępstwa  handlu ludźmi.

Zatrzymane osoby to obywatele Belgii, na co dzień zamieszkujący jedną z miejscowości powiatu słupskiego.

Przedstawione w/w osobom zarzuty przestępstwa wiążą się z podstępnym zwerbowaniem 9 kobiet będącymi obywatelkami Ugandy do wykonywania przymusowej pracy w jednej ze słupskich firm.

Z ustaleń śledztwa wynika, że warunki w jakich kobiety wykonywały pracę  nie odpowiadały wcześniejszym zapewnieniom, przy czym stosując wobec nich przemoc psychiczną wykorzystywano powstały stosunek zależności wynikający z groźby nie spłacenia zaciągniętych zobowiązań finansowych.

Zatrzymania podejrzanych zostały przeprowadzone przez funkcjonariuszy Placówki Straży Granicznej w Ustce, która to Placówka pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Słupsku realizuje czynności śledztwa w sprawie.

Śledztwo w niniejszej sprawie prowadzone jest od końca kwietnia tego roku i w jego toku zgromadzono bardzo obszerny materiał dowodowy.

Mohamed B. oraz Marta K. nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im przestęsptw; w złożonych przez siebie wyjaśnieniach zaprzeczając swojemu zawinieniu przedstawili sprzeczną z ustaleniami śledztwa wersję wydarzeń.

Zarówno wobec Mohameda B. jak i Marty K. Prokuratura Okręgowa w Słupsku złożyła w dniu dzisiejszym do Sądu Rejonowego w Słupsku wnioski  o zastosowanie środków zapobiegawczych w postaci tymczasowych aresztowań na okres 3 m-cy.

Wnioski te Sąd powinien rozpoznać w przeciągu kolejnych 24 godzin.

W sprawie, na mieniu podejrzanych na poczet przyszłych kar pieniężnych oraz roszczeń odszkodowawczych dokonano także zabezpieczenia majątkowego o  łącznej wartości  około  200 000 PLN.

Za popełnienie przestępstwa handlu ludźmi grozi kara od 3 do  15 lat pozbawienia wolności.

Niniejsza sprawa jest sprawą rozwojowa i nie wyklucza się w niej kolejnych zatrzymań.

 

Rzecznik Prasowy

Prokuratury Okręgowej w Słupsku

Paweł Wnuk