Komunikat Rzecznika Prasowego – PO IV WOS 0610.28.2020

Słupsk, dnia 01 października 2020r.

PO IV WOS 0610.28.2020

Komunikat nr 28/20

(dotyczy wypadku lotniczego szybowca)

 

Prokuratura Okręgowa w Słupsku skierowała do słupskiego sądu rejonowego akt oskarżenia przeciwko Andrzejowi R. w związku z wypadkiem lotniczym szybowca, do którego doszło w  dniu 03 lipca 2018r. w okolicach  Krępy Słupskiej  pod Słupskiem w miejscowości Łupiny.

Andrzej R. został oskarżony o popełnienie łącznie  czterech  przestępstw, to jest o popełnienie jednego przestępstwa  polegającego na  spowodowaniu wypadku lotniczego ze skutkiem śmiertelnym oraz o popełnienie  trzech przestępstw  związanych z  wyłudzeniem nieprawdy w dokumentach poświadczających wymagany stan jego zdrowia jako instruktora lotnictwa.

Andrzej R. to 73-letni instruktor lotnictwa słupskiego aeroklubu, który w dniu wypadku prowadził  szkolenie podstawowe do licencji pilota szybowcowego dla grupy nastolatków, w tym dla tragicznie zmarłego 17-letniego Krystiana D.

Z ustaleń śledztwa wynika, iż do zaistniałego wypadku przyczyniło się wykonanie w czasie  pilotażu niezgodnie z zasadami metodyki szkolenia manewrów szybowcem w postaci dodatkowych okrążeń i esowania, podczas których doprowadzono do spadku prędkości szybowca i w rezultacie jego przeciągnięcia w zakręcie i korkociągu, a  następnie do utraty kontroli nad szybowcem oraz jego upadku z wysokości około 100 metrów, a także stan zdrowia Andrzeja R jako instruktora pilotażu.

Jak ustalono, przyczyną śmierci nastolatka były rozległe wewnętrzne wielonarządowe obrażenia ciała typowe dla wypadku lotniczego oraz  upadku z dużej wysokości. Z przeprowadzonych badań krwi Andrzeja R.  na zawartość alkoholu wynika, iż w chwili wypadku był on trzeźwy;  nie stwierdzono także, by  znajdował się on pod wpływem działania narkotyków. Z ustaleń śledztwa wynika również, iż stan techniczny szybowca nie budził żadnych wątpliwości i  chwili wypadku był on w pełni sprawny.

Jeśli chodzi o pozostałe zarzucane Andrzejowi R. przestępstwa, to  związane są one z  wyłudzeniem nieprawdy w dokumentach poświadczających wymagany stan jego zdrowia jako instruktora lotnictwa. Jak ustalono Andrzej R. w latach 2015-2018 trzykrotnie podstępem wyłudził od lekarza orzecznika z  jednego z dolnośląskich centrum medycznych orzeczenie lotniczo-lekarskie o jego prawidłowym stanie zdrowia. Wtedy to Andrzej R. we wniosku o wydanie stosownego orzeczenia  zataił fakt przyjmowania przez siebie leków w związku z  występowaniem u niego choroby metabolicznej, a która to choroba w tej postaci  zgodnie z przepisami unijnymi wykluczała go z pełnienia jakichkolwiek czynności lotniczych.

Z uzyskanej w tym zakresie opinii biegłego wynika, iż Andrzej R. z uwagi na swój stan zdrowia nie mógł wykonywać lotów jako pilot, a tym samym nie mógł pełnić funkcji instruktora szybowcowego już od 2013r.

Andrzej R. przesłuchany w charakterze podejrzanego nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw, a następnie składając wyjaśnienia wskazał, iż nie pamięta przebiegu zaistniałego wypadku lotniczego; odnośnie wyłudzenia  poświadczenia nieprawdy w orzeczeniach lekarskich stwierdził,  że nie wie dlaczego zataił przed lekarzem stan swojego zdrowia oraz fakt przyjmowania określonych lekarstw.

Andrzej R. uprzednio nie był karany sądownie.

W sprawie zgromadzono bardzo obszerny materiał dowodowy, to jest przesłuchano świadków zdarzenia, zabezpieczono szereg dokumentacji,  w tym dokumentację co do stanu technicznego szybowca oraz dokumentację medyczną Andrzeja R.,  jak również uzyskano kilka opinii biegłych, w tym opinię biegłego z zakresu lotnictwa oraz opinię biegłego z zakresu medycyny. Powołani do sprawy biegli przede wszystkim  wypowiedzieli się co do przyczyn zaistniałego wypadku lotniczego, ale również co do kwestii, czy z uwagi na stan zdrowia Andrzej R. mógł  wykonywać zadania instruktora lotnictwa. W sprawie uzyskano również sprawozdanie Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych.

Andrzejowi R. za spowodowanie wypadku lotniczego ze skutkiem śmiertelnym. grozi kara pozbawienia wolności od 6 m-cy do lat 8, natomiast za wyłudzenie poświadczenia nieprawdy w dokumencie kara pozbawienia wolności do lat 3.

Rzecznik Prasowy

Prokuratury Okręgowej w Słupsku

Paweł Wnuk