Erklärung des Sprechers - PO IV WOS 0610.28.2020

Slupsk, von 01 października 2020r.

PO IV WOS 0610.28.2020

Mitteilung Nr. 28/20

(Bedenken wypadku lotniczego szybowca)

Prokuratura Okręgowa w Słupsku skierowała do słupskiego sądu rejonowego akt oskarżenia przeciwko Andrzejowi R. w związku z wypadkiem lotniczym szybowca, do którego doszło w dniu 03 lipca 2018r. w okolicach Krępy Słupskiej pod Słupskiem w miejscowości Łupiny.

Andrzej R. został oskarżony o popełnienie łącznie czterech przestępstw, to jest o popełnienie jednego przestępstwa polegającego na spowodowaniu wypadku lotniczego ze skutkiem śmiertelnym oraz o popełnienie trzech przestępstw związanych z wyłudzeniem nieprawdy w dokumentach poświadczających wymagany stan jego zdrowia jako instruktora lotnictwa.

Andrzej R. to 73-letni instruktor lotnictwa słupskiego aeroklubu, który w dniu wypadku prowadził szkolenie podstawowe do licencji pilota szybowcowego dla grupy nastolatków, w tym dla tragicznie zmarłego 17-letniego Krystiana D.

Die Ergebnisse der Untersuchungsergebnisse, iż do zaistniałego wypadku przyczyniło się wykonanie w czasie pilotażu niezgodnie z zasadami metodyki szkolenia manewrów szybowcem w postaci dodatkowych okrążeń i esowania, podczas których doprowadzono do spadku prędkości szybowca i w rezultacie jego przeciągnięcia w zakręcie i korkociągu, a następnie do utraty kontroli nad szybowcem oraz jego upadku z wysokości około 100 metrów, a także stan zdrowia Andrzeja R jako instruktora pilotażu.

Wie etabliert, przyczyną śmierci nastolatka były rozległe wewnętrzne wielonarządowe obrażenia ciała typowe dla wypadku lotniczego oraz upadku z dużej wysokości. Z przeprowadzonych badań krwi Andrzeja R. na zawartość alkoholu wynika, iż w chwili wypadku był on trzeźwy; nie stwierdzono także, by znajdował się on pod wpływem działania narkotyków. Z ustaleń śledztwa wynika również, iż stan techniczny szybowca nie budził żadnych wątpliwości i chwili wypadku był on w pełni sprawny.

Jeśli chodzi o pozostałe zarzucane Andrzejowi R. przestępstwa, to związane są one z wyłudzeniem nieprawdy w dokumentach poświadczających wymagany stan jego zdrowia jako instruktora lotnictwa. Jak ustalono Andrzej R. in Jahren 2015-2018 trzykrotnie podstępem wyłudził od lekarza orzecznika z jednego z dolnośląskich centrum medycznych orzeczenie lotniczo-lekarskie o jego prawidłowym stanie zdrowia. Wtedy to Andrzej R. we wniosku o wydanie stosownego orzeczenia zataił fakt przyjmowania przez siebie leków w związku z występowaniem u niego choroby metabolicznej, a która to choroba w tej postaci zgodnie z przepisami unijnymi wykluczała go z pełnienia jakichkolwiek czynności lotniczych.

Z uzyskanej w tym zakresie opinii biegłego wynika, iż Andrzej R. z uwagi na swój stan zdrowia nie mógł wykonywać lotów jako pilot, a tym samym nie mógł pełnić funkcji instruktora szybowcowego już od 2013r.

Andrzej R. przesłuchany w charakterze podejrzanego nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw, a następnie składając wyjaśnienia wskazał, dass er sich nicht an den Verlauf des Unfalls erinnert,,pl,Früher im Fall des Staatsanwalts,,pl,Nachdem er Zeugen angehört und relevante Unterlagen gesammelt hatte, erhielt er ein Gutachten für die Luftfahrt, einschließlich eines ergänzenden Gutachtens und eines Gutachtens auf dem Gebiet der Medizin,,pl,Die zu dem Fall angerufenen Sachverständigen äußerten sich zunächst zu den Ursachen des Flugunfalls,,pl,sondern auch in Bezug auf das Thema,,pl,könnte ein Fluglehrer aufgrund seines Gesundheitszustands eine solche Funktion ausüben?,,pl; odnośnie wyłudzenia poświadczenia nieprawdy w orzeczeniach lekarskich stwierdził, że nie wie dlaczego zataił przed lekarzem stan swojego zdrowia oraz fakt przyjmowania określonych lekarstw.

Andrzej R. uprzednio nie był karany sądownie.

W sprawie zgromadzono bardzo obszerny materiał dowodowy, to jest przesłuchano świadków zdarzenia, zabezpieczono szereg dokumentacji, w tym dokumentację co do stanu technicznego szybowca oraz dokumentację medyczną Andrzeja R., jak również uzyskano kilka opinii biegłych, w tym opinię biegłego z zakresu lotnictwa oraz opinię biegłego z zakresu medycyny. Powołani do sprawy biegli przede wszystkim wypowiedzieli się co do przyczyn zaistniałego wypadku lotniczego, ale również co do kwestii, czy z uwagi na stan zdrowia Andrzej R. mógł wykonywać zadania instruktora lotnictwa. W sprawie uzyskano również sprawozdanie Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych.

Andrew R. za spowodowanie wypadku lotniczego ze skutkiem śmiertelnym. Gefängnisstrafe geahndet wird, 6 m-cy do lat 8, natomiast za wyłudzenie poświadczenia nieprawdy w dokumencie kara pozbawienia wolności do lat 3.

Sprecher

Staatsanwaltschaft am Amtsgericht in Slupsk

Paweł Wnuk