Statement of the Spokesman - PO IV WOS 0610.28.2020

Slupsk, of 01 października 2020r.

PO IV WOS 0610.28.2020

Communication No. 28/20

(concerns wypadku lotniczego szybowca)

Prokuratura Okręgowa w Słupsku skierowała do słupskiego sądu rejonowego akt oskarżenia przeciwko Andrzejowi R. w związku z wypadkiem lotniczym szybowca, do którego doszło w dniu 03 lipca 2018r. w okolicach Krępy Słupskiej pod Słupskiem w miejscowości Łupiny.

Andrzej R. został oskarżony o popełnienie łącznie czterech przestępstw, to jest o popełnienie jednego przestępstwa polegającego na spowodowaniu wypadku lotniczego ze skutkiem śmiertelnym oraz o popełnienie trzech przestępstw związanych z wyłudzeniem nieprawdy w dokumentach poświadczających wymagany stan jego zdrowia jako instruktora lotnictwa.

Andrzej R. to 73-letni instruktor lotnictwa słupskiego aeroklubu, który w dniu wypadku prowadził szkolenie podstawowe do licencji pilota szybowcowego dla grupy nastolatków, w tym dla tragicznie zmarłego 17-letniego Krystiana D.

The findings of the investigation results, iż do zaistniałego wypadku przyczyniło się wykonanie w czasie pilotażu niezgodnie z zasadami metodyki szkolenia manewrów szybowcem w postaci dodatkowych okrążeń i esowania, podczas których doprowadzono do spadku prędkości szybowca i w rezultacie jego przeciągnięcia w zakręcie i korkociągu, a następnie do utraty kontroli nad szybowcem oraz jego upadku z wysokości około 100 metrów, a także stan zdrowia Andrzeja R jako instruktora pilotażu.

As established, przyczyną śmierci nastolatka były rozległe wewnętrzne wielonarządowe obrażenia ciała typowe dla wypadku lotniczego oraz upadku z dużej wysokości. Z przeprowadzonych badań krwi Andrzeja R. na zawartość alkoholu wynika, iż w chwili wypadku był on trzeźwy; nie stwierdzono także, by znajdował się on pod wpływem działania narkotyków. Z ustaleń śledztwa wynika również, iż stan techniczny szybowca nie budził żadnych wątpliwości i chwili wypadku był on w pełni sprawny.

Jeśli chodzi o pozostałe zarzucane Andrzejowi R. przestępstwa, to związane są one z wyłudzeniem nieprawdy w dokumentach poświadczających wymagany stan jego zdrowia jako instruktora lotnictwa. Jak ustalono Andrzej R. in years 2015-2018 trzykrotnie podstępem wyłudził od lekarza orzecznika z jednego z dolnośląskich centrum medycznych orzeczenie lotniczo-lekarskie o jego prawidłowym stanie zdrowia. Wtedy to Andrzej R. we wniosku o wydanie stosownego orzeczenia zataił fakt przyjmowania przez siebie leków w związku z występowaniem u niego choroby metabolicznej, a która to choroba w tej postaci zgodnie z przepisami unijnymi wykluczała go z pełnienia jakichkolwiek czynności lotniczych.

Z uzyskanej w tym zakresie opinii biegłego wynika, iż Andrzej R. z uwagi na swój stan zdrowia nie mógł wykonywać lotów jako pilot, a tym samym nie mógł pełnić funkcji instruktora szybowcowego już od 2013r.

Andrzej R. przesłuchany w charakterze podejrzanego nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw, a następnie składając wyjaśnienia wskazał, iż nie pamięta przebiegu zaistniałego wypadku lotniczego; odnośnie wyłudzenia poświadczenia nieprawdy w orzeczeniach lekarskich stwierdził, że nie wie dlaczego zataił przed lekarzem stan swojego zdrowia oraz fakt przyjmowania określonych lekarstw.

Andrzej R. uprzednio nie był karany sądownie.

W sprawie zgromadzono bardzo obszerny materiał dowodowy, to jest przesłuchano świadków zdarzenia, zabezpieczono szereg dokumentacji, w tym dokumentację co do stanu technicznego szybowca oraz dokumentację medyczną Andrzeja R., jak również uzyskano kilka opinii biegłych, w tym opinię biegłego z zakresu lotnictwa oraz opinię biegłego z zakresu medycyny. Powołani do sprawy biegli przede wszystkim wypowiedzieli się co do przyczyn zaistniałego wypadku lotniczego, ale również co do kwestii, czy z uwagi na stan zdrowia Andrzej R. mógł wykonywać zadania instruktora lotnictwa. W sprawie uzyskano również sprawozdanie Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych.

Andrew R. za spowodowanie wypadku lotniczego ze skutkiem śmiertelnym. punishable by imprisonment for 6 m-cy do lat 8, natomiast za wyłudzenie poświadczenia nieprawdy w dokumencie kara pozbawienia wolności do lat 3.

Spokesman

District Prosecutor's Office in Slupsk

Paweł Wnuk