Statement of the Spokesman - PO IV WOS 0610.3.2019

Slupsk, of 14 stycznia 2019r.

PO IV WOS 0610.3.2019

Communication No. 3/19

(concerns the change at the position of the Deputy District Prosecutor in Słupsk,,pl,From the day,,pl,The Prosecutor General appointed Mr. Prosecutor Marcin Natkańiec to perform the function of the Deputy District Prosecutor in Słupsk,,pl,which at this stand replaced the current deputy head of this prosecutor's office,,pl,this is the prosecutor Sylwia Knapik,,pl,Ms. prosecutor Sylwia Knapik with the date,,pl,as part of the delegation, she began to perform the duties of the prosecutor in the Department I of the District Prosecutor's Office in Słupsk,,pl)

 

Z dniem 14 stycznia 2019r. Prokurator Generalny powołał Pana prokuratora Marcina Natkańca do pełnienia funkcji Zastępcy Prokuratora Rejonowego w Słupsku, który na niniejszym stawisku zastąpił dotychczasowego zastępcę szefa tej prokuratury, to jest Panią prokurator Sylwię Knapik.

Pani prokurator Sylwia Knapik z dniem 14 stycznia 2019r. w ramach delegacji rozpoczęła natomiast pełnienie obowiązków prokuratora w Wydziale I Śledczym Prokuratury Okręgowej w Słupsku, gdzie prócz prowadzenia i nadzorowania śledztw odpowiedzialna będzie także za obrót prawny z zagranicą.

Pan prokurator Marcin Natkaniec aplikację prokuratorską ukończył w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku; następnie od listopada 1999r. pracował na stanowisku asesora, a od listopada 2001r. na stanowisku prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku.

W okresie czasu od sierpnia 2017r. do września 2018r. Pan prokurator Marcin Natkaniec był także delegowany do Prokuratury Regionalnej w Gdańsku, where he led and supervised investigations of the most serious economic crimes,,pl,Ms. prosecutor Sylwia Knapik graduated from the Prosecutor's Office in Słupsk,,pl,then from October 1997,,pl,she worked as an assessor,,pl,and from October 1999,,pl,as a prosecutor at the District Prosecutor's Office in Słupsk,,pl,In the period from January 2005,,pl,until October 2006,,pl,she also worked as a prosecutor at the District Prosecutor's Office in Lębork,,pl.

Pani prokurator Sylwia Knapik aplikację prokuratorską ukończyła w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku; następnie od października 1997r. pracowała na stanowisku asesora, a od października 1999r. na stanowisku prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku. W okresie czasu od stycznia 2005r. do października 2006r. pracowała także na stanowisku prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Lęborku.

The prosecutor Sylwia Knapik to the District Prosecutor's Office in Słupsk returned in October 2006.,,pl,at that time she took over the function of the Deputy District Prosecutor in Słupsk,,pl,which she has been holding until now,,pl, wtedy też objęła ona funkcję Zastępcy Prokuratora Rejonowego w Słupsku, którą nieprzerwanie pełniła do chwili obecnej.

 

Spokesman

District Prosecutor's Office in Slupsk

Paweł Wnuk