Erklärung des Sprechers - PO IV WOS 0610.3.2021

Slupsk, von 07 Januar 2021 r.

PO IV WOS 0610.3.2021

Mitteilung Nr. 3/2021

(dotyczy instruktora tańca Pawła K.)

Po zrealizowaniu dodatkowych czynności postępowania przygotowawczego wskazanych przez Sąd Okręgowy w Słupsku, Prokuratura Okręgowa w Słupsku ponownie skierowała do Sądu akt oskarżenia p-ko Pawłowi K., któremu zarzucono popełnienie łącznie 9 przestępstw, w tym 5 sexuelle Straftaten zum Nachteil von,,pl,kleinere Mädchen,,pl,dass Paweł K,,pl,in der Zeit vom,,pl,tun 2017r,,en,zum Geschlechtsverkehr geführt,,pl,minderjährige Mädchen unter dem Alter unter,,pl,einer von ihnen setzte Gewalt ein und führte dazu, sich anderen sexuellen Aktivitäten mit Gewalt zu unterwerfen,,pl,ein minderjähriges Mädchen unter,,pl,Darüber hinaus zeigen die Ergebnisse der Untersuchung,,pl,dass Paweł K,,pl,do 2018r,,en,er hat auch ein Verbrechen von mindestens einem Anfang begangen,,pl,kleinere Mädchen,,pl,und innerhalb eines Zeitraums von,,pl 4 małoletnich dziewczynek.

Przeprowadzone dodatkowe czynności śledztwa nie doprowadziły do nowych ustaleń wcześniej nieznanych prokuratorowi.

Z ustaleń zakończonego śledztwa wynika, iż Paweł K. zwischen 2013 do 2017r. doprowadził do obcowania płciowego 3 małoletnie dziewczynki w wieku poniżej 15 Jahr, przy czym jedną z nich przy użyciu przemocy oraz doprowadził do poddania się innym czynnościom seksualnym przy użyciu przemocy 1 małoletnią dziewczynkę w wieku poniżej lat 18.

Ponadto z ustaleń śledztwa wynika, dass für den Zeitraum 2015 do 2018r. Paweł K. dopuścił się również przestępstwa rozpijania co najmniej 3 małoletnich dziewczynek, a w okresie od 2017 do 2018r. er hat begangen,,pl,Kriminalitätsbetrug zum Nachteil von,,pl,Opfer für einen Gesamtbetrag,,pl,Alle minderjährigen Kinder waren Teilnehmer eines von Paweł K geleiteten Tanzkurses,,pl,als Ausbilder in einem der Kulturzentren in Słupsk,,pl,während Paweł K,,pl,Bei sexuellen Handlungen nutzte er die Beziehung zwischen dem Lehrer und dem Kursteilnehmer,,pl,Betrugsdelikte hängen mit dem Herunterladen von Paweł K zusammen,,pl 3 przestępstw oszustwa na szkodę 3 pokrzywdzonych na łączną kwotę 1410 PLN

Alle minderjährigen geschädigten Mädchen nahmen an einem Tanzkurs unter der Leitung von Paweł K. teil.,,pl,als Ausbilder in einem der Kulturzentren in Słupsk,,pl,Seine Erklärungen zeigen,,pl,dass er von Opfern verleumdet wurde,,pl,Im Rahmen von Straftaten im Zusammenhang mit der sexuellen Freiheit wies er darauf hin,,pl,dass er keine sexuellen Beziehungen zu einem der Opfer hatte,,pl,Er bestritt dies auch,,pl,dass er auch Minderjährigen Alkohol gab,,pl,dass er sie mit Alkohol versorgte,,pl, jako instruktora przy jednym z ośrodków kultury w Słupsku, przy czym Paweł K. dopuszczając się czynów o charakterze seksualnym wykorzystywał przy tym stosunek zależności jaki łączył instruktora i uczestnika kursu.

Przestępstwa oszustwa łączą się natomiast z pobraniem przez Pawła K. von den Eltern minderjähriger Mädchen, die am Tanzkurs teilnehmen, die überhöhte Gebühr für die Teilnahme am Tanzkurs,,pl,Als verdächtiger Verdächtiger bekannte sich Paweł K. nicht zu Verbrechen gegen ihn,,pl,In den vorgelegten Erklärungen bestritt er die gegen ihn erhobenen Vorwürfe und präsentierte diesbezüglich eine andere Version der Ereignisse,,pl,was sich aus den im Fall gesammelten Beweisen ergibt,,pl,Paweł K,,pl,Gegen Paweł K,,pl,präventive Maßnahmen in der Form verwendet werden,,pl.

Przesłuchany w charakterze podejrzanego Paweł K. nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw. Z jego wyjaśnień wynika, że został pomówiony przez pokrzywdzone osoby. W zakresie przestępstw odnoszących się do wolności seksualnej wskazał, że z żadną z pokrzywdzonych nie łączyły go relacje o charakterze seksualnym. Zaprzeczył również temu, że częstował alkoholem małoletnich albo, że alkohol im dostarczał. Odnośnie zarzutu polegającego na wyłudzeniu pieniędzy tytułem opłat za prowadzone przez niego zajęcia wyjaśnił, że pieniądze te nie przeznaczał na swoje potrzeby, ale na koszty związane z wyjazdami zespołu na turnieje.

Paweł K. w przeszłości nie był karany sądownie.

Wobec Pawła K. stosowane są środki zapobiegawcze w postaci: poręczenia majątkowego w kwocie 10 000 PLN, dozoru policji, zakazu opuszczania kraju, zakazu zbliżania się oraz kontaktowania się z pokrzywdzonymi oraz nakazu powstrzymywania się od prowadzenia zajęć z udziałem osób małoletnich.

Dla przypomnienia, Prokuratura w niniejszej sprawie dwukrotnie kierowała do Sądu wniosek o zastosowanie wobec Pawła K. środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania, jednakże w każdym z tych przypadków, z uwagi na odmienne w tym zakresie stanowisko Sądu, do trwałego aresztowania Pawła K. nie doszło.

Dwukrotnie Prokuratura w tej sprawie wnosiła także do Sądu akt oskarżenia, jednakże był on za każdym razem zwracany celem uzupełnienia śledztwa; w szczególności Sąd zwracając sprawę Prokuraturze nakazywał śledczym uzyskanie opinii biegłego celem poprawienia jakości zapisu audio z przesłuchania jednego z małoletnich świadków, który notabene przesłuchiwany był przez Sąd, oraz który to Sąd zapewniał podczas tego przesłuchania środki techniczne do nagrywania tego świadka.

Pawłowi K. za popełnienie zarzucanych mu przestępstw o charakterze seksualnym grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 3 Jahr.

Sprecher

Staatsanwaltschaft am Amtsgericht in Slupsk

Paweł Wnuk