Komunikat Rzecznika Prasowego – PO IV WOS 0610.30.2018

Słupsk, dnia 27 kwietnia 2018r.

PO IV WOS 0610.30.2018

 

Komunikat nr  30/18

(dotyczy spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym przez byłego już funkcjonariusza KPP w Człuchowie)

 

Na dzień 30 kwietnia 2018r. na godzinę 11.30, Sąd Okręgowy w Słupsku wyznaczył posiedzenie w przedmiocie rozpoznania zażalenia prokuratora na postanowienie Sądu Rejonowego w Słupsku dotyczące zastosowania wobec Krystiana L. środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 1 miesiąca.

Dla przypomnienia, w niniejszej sprawie, w związku ze śmiercią jednego z pokrzywdzonych, zostały podejrzanemu Krystianowi L., co do jednego z zarzucanych mu czynów, zmienione zarzuty przestępstwa na spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym.

Wobec treści tak zmienionego zarzutu, przez Prokuraturę Okręgową w Słupsku został skierowany do Sądu Rejonowego w Słupsku nowy wniosek o zastosowanie wobec Krystiana L. środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Sąd po części uwzględnił wniosek prokuratora i zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na  okres 1 miesiąca, jednakże pod warunkiem jego uchylenia w przypadku wpłaty za podejrzanego tytułem poręczenia majątkowego kwoty 15 000 PLN.

Kwota poręczenia majątkowego została wpłacona i podejrzany obecnie przebywa na wolności.

Z niniejszym postanowieniem Sądu Rejonowego w Słupsku nie zgodziła się Prokuratura Okręgowa w Słupsku, która niezwłocznie złożyła od niego stosowne odwołanie, konsekwentnie domagając się bezwarunkowego zastosowania tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

W przedmiotowej sprawie Krystianowi L. został także przedstawiony zarzut spowodowania lekkich obrażeń ciała na szkodę innego pokrzywdzonego.

W toku posiedzenia Sądu w przedmiocie rozpoznania wniosku prokuratora o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania, Krystian L. nie potrafił się ustosunkować do treści stawianych mu zarzutów, a następnie złożył wyjaśnienia oraz odpowiadał na zadawane mu pytania, w wielu kwestiach zasłaniając się niepamięcią.

Podejrzany jest byłym już funkcjonariuszem KPP w Człuchowie, który ze służby został zwolniony dyscyplinarnie w związku ze stawianymi mu w tej sprawie zarzutami przestępstwa.

Śledztwo w niniejszej sprawie nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Słupsku.

 

Rzecznik Prasowy

Prokuratury Okręgowej w Słupsku

Paweł Wnuk