Erklärung des Sprechers - PO IV WOS 0610.30.2020

Slupsk, von 30 November 2020 r.

PO IV WOS 0610.30.2020

Mitteilung Nr. 30/20

(Bedenken popełnienia przestępstw o charakterze gospodarczym popełnionych m.in. im Rahmen des Handels mit Aktien und Anleihen von Handelsrechtsgesellschaften,,pl,In diesem Fall auf Anordnung des Staatsanwalts,,pl,Beamte des Provinzpolizeipräsidiums in Danzig festgenommen,,pl,das ist Mirosława K.,,pl,und Dariusz W.,,pl,der in den von der Untersuchung erfassten Unternehmen als Präsident des Verwaltungsrates fungierte,,pl,Die Untersuchung erstreckt sich auf den Zeitraum zwischen Dezember,,pl,ein Majem,,sl,bei seiner Inhaftierung als Präsidenten des Vorstands von zwei Unternehmen,,pl,ein führendes Unternehmen und eine Tochtergesellschaft,,pl,hauptsächlich in Danzig im Bausektor tätig,,pl)

Prokuratura Okręgowa w Słupsku skierowała do gdańskiego Sądu Okręgowego akt oskarżenia p-ko Dariuszowi W. (Jahr 52), Mirosławowi K. (Jahr 49), Adamowi L. (Jahr. 45) oraz Ewie N. (Jahr 43) w związku z popełnieniem szeregu przestępstw o charakterze gospodarczym popełnionych m.in. w zakresie obrotu akcjami i obligacjami spółek prawa handlowego oraz w odniesieniu do mienia o wielkiej wartości.

Oskarżeni to mieszkańcy Gdańska i okolic, którzy według ustaleń prokuratury zarzucanych im przestępstw dopuścili się w związku z pełnieniem przez nich kierowniczych funkcji w spółkach, w tym w spółce wiodącej oraz spółce zależnej działających przede wszystkim na terenie Trójmiasta w sektorze budowlanym, Telekommunikation und Elektrizität,,pl,durch verschiedene Arten von kriminellen Aktivitäten, einschließlich,,pl,Bestehend aus der Fälschung von Unterlagen oder der Schaffung einer besseren finanziellen Situation für Unternehmen als sie tatsächlich war,,pl,Sie handelten unabhängig oder gemeinsam und gemeinsam und begingen eine Reihe von Handlungen, bestehend aus,,pl,Wertaktien ohne Bezahlung aufnehmen,,pl,Veräußerung von ausgegebenen Anleihen mit einem Wert über,,pl,Erpressung eines Bankdarlehens und einer Bankgarantie von über,,pl.

Aktem oskarżenia zostały objęte przestępstwa, do popełnienia których doszło w okresie czasu między grudniem 2011 Jahr, a majem 2016 Jahr, kiedy to oskarżeni poprzez różnego rodzaju przestępcze zabiegi m.in. polegające na fałszowaniu dokumentacji czy też kreowaniu lepszej sytuacji finansowej spółek niż faktycznie to miało miejsce, działając samoistnie lub wspólnie i w porozumieniu dopuścili się szeregu czynów polegających m.in. zu: objęciu bez uiszczenia zapłaty akcji o wartości 14 000 000 PLN, zbyciu wyemitowanych bez pokrycia obligacji o wartości ponad 12 500 000 PLN, wyłudzeniu kredytu bankowego oraz gwarancji bankowej o wartości ponad 5 000 000 PLN, Erpressung von Bankgarantien an andere Unternehmen für einen Gesamtbetrag von über,,pl,Unterstützung einer anderen Person bei dem Versuch, mehr als zu erpressen,,pl,PLN für die Zahlung einer Bankgarantie und für die Nichtoffenlegung von Abschlüssen gegenüber Käufern von Anleihen,,pl,Nach Angaben der Staatsanwaltschaft handelten Verdächtige im Umgang mit Unternehmensangelegenheiten, um finanzielle Gewinne zu erzielen oder anderen Personen einen solchen Vorteil zu verschaffen,,pl,und diese Verhaltensweisen fanden in Bezug auf Eigentum von großem Wert statt,,pl 9 600 000 PLN, udzieleniu pomocy w usiłowaniu oraz usiłowaniu wyłudzenia kwoty ponad 2 000 000 PLN z tytułu wypłaty gwarancji bankowej oraz na nie udostępnieniu nabywcom obligacji sprawozdań finansowych.

Wie etabliert, do popełnienia przestępstw związanych z emisją obligacji bez pokrycia doszło w związku z procesem pozyskania kapitału dłużnego do obrotu na rynku Catalyst prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego wynika także, iż kreowanie lepszej sytuacji finansowej spółek wiązało się z zawyżaniem przychodów oraz ukrywaniem strat finansowych spółek o rzędzie wartości od kilku do nawet kilkudziesięciu milionów złotych rocznie. Według prokuratury oskarżeni zajmując się sprawami spółek działali w celu osiągnięcia korzyści majątkowej albo przysporzenia takiej korzyści innym osobom, a zachowania te miały miejsce w odniesieniu do mienia o wielkiej wartości.

Oskarżeni w toku ich przesłuchania przed prokuratorem nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów; jeden z oskarżonych odmówił składania wyjaśnień, natomiast pozostali oskarżeni składając wyjaśnienia w dużej mierze potwierdzili w nich sporą część okoliczności wynikających ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego.

Wobec trzech z występujących w sprawie oskarżonych na etapie prowadzonego śledztwa zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji oraz zakazu opuszczania kraju; na poczet przyszłych kar oraz roszczeń o charakterze finansowym na mieniu dwóch z oskarżonych zdołano również dokonać zabezpieczenia majątkowego o łącznej wartości prawie 35 000 PLN.

Dwaj z występujących w sprawie oskarżonych, to jest Dariusz W. oraz Mirosław K. byli wcześniej karani sądownie m.in. za popełnienie przestępstw karnoskarbowych.

Oskarżonym za popełnienie zarzucanych im przestępstw grozi kara nawet do 10 Jahren Haft verurteilt.

Sprecher

Staatsanwaltschaft am Amtsgericht in Slupsk

Paweł Wnuk