Erklärung des Sprechers - PO IV WOS 0610.32.2018

Slupsk, von 30 April 2018 r.

PO IV WOS 0610.32.2018

 

Mitteilung Nr. 32/18
(dotyczy rozstrzygnięcia Sądu Okręgowego w Słupsku o tymczasowym aresztowaniu byłego już funkcjonariusza KPP w Człuchowie)

 

Auf 30 kwietnia 2018r., Sąd Okręgowy w Słupsku, po rozpoznaniu zażalenia Prokuratury Okręgowej w Słupsku na postanowienie Sądu Rejonowego w Słupsku dotyczące zastosowania wobec Krystiana L. präventive Maßnahme in Form einer vorübergehenden Inhaftierung für einen Zeitraum von 1 miesiąca pod warunkiem jego uchylenia w przypadku wpłaty za podejrzanego tytułem poręczenia majątkowego kwoty 15 000 PLN, postanowił zmienić zaskarżone postanowienie w ten sposób, iż zastosował wobec Krystiana L. vorsorglich in Form von vorübergehenden Inhaftierung für einen Zeitraum von 2 Monat, a także postanowił o upadku poręczenia majątkowego z chwilą rozpoczęcia stosowania wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania.

Powyższe postanowienie jest nie prawomocne, przy czym przysługuje od niego zażalenie do Sądu Okręgowego w Słupsku, które rozpoznawane jest w składzie trzech sędziów.

Dla przypomnienia, w niniejszej sprawie, w związku ze śmiercią jednego z pokrzywdzonych, zostały podejrzanemu Krystianowi L., co do jednego z zarzucanych mu czynów, zmienione zarzuty przestępstwa na spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym.
Wobec treści tak zmienionego zarzutu, przez Prokuraturę Okręgową w Słupsku został skierowany do Sądu Rejonowego w Słupsku nowy wniosek o zastosowanie wobec Krystiana L. präventive Maßnahme in Form einer vorübergehenden Inhaftierung für einen Zeitraum von 3 Monat.

Sąd Rejonowy w Słupsku po części uwzględnił wniosek prokuratora i zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 1 Monat, jednakże pod warunkiem jego uchylenia w przypadku wpłaty za podejrzanego tytułem poręczenia majątkowego kwoty 15 000 PLN.

Z niniejszym postanowieniem Sądu Rejonowego w Słupsku nie zgodziła się Prokuratura Okręgowa w Słupsku, która niezwłocznie złożyła od niego stosowne odwołanie.

Podejrzany jest byłym już funkcjonariuszem KPP w Człuchowie, który ze służby został zwolniony dyscyplinarnie w związku ze stawianymi mu w tej sprawie zarzutami przestępstwa.
Śledztwo w niniejszej sprawie nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Słupsku.

Sprecher
Staatsanwaltschaft am Amtsgericht in Slupsk

Paweł Wnuk